Dołącz do Grupy InicJaTyWy!

 

Grupa InicJaTyWy to kilkanaście dyrektorek i dyrektorów bibliotek, którzy od lat organizują spotkania lokalnych grup dyrektorskich. Nasza grupa ewoluuje, zmienia się, wciąż się uczy i wyciąga wnioski. Najważniejszy z nich: sieć dyrektorek i dyrektorów bibliotek publicznych ma swoją moc! Chcemy zatem zwiększać jej zasięg i zaprosić Cię do współtworzenia sieci.
 

Dlaczego warto się wplątać?

Im więcej znajomych mamy w swojej branży, tym łatwiej w niej funkcjonujemy. Tworzymy sieć poziomą, nie scala nas hierarchia, tylko różnorodność, dobrowolność zaangażowania, chęć dzielenia się doświadczeniami i korzystania z doświadczeń innych. Dajemy sobie wsparcie, rozwijamy poczucie wzajemności, nie unikamy wyzwań – rozwijamy się razem.
 • JA – przekonujesz się, jak ważny jest twój dorobek zawodowy, lepiej rozpoznajesz swoje mocne strony.
 • JA-TY – nie trzeba się skazywać na samotność lidera, wdrażamy podobne czy niekiedy identyczne działania, mierzymy się z takimi samymi problemami, a to że jesteśmy z różnych bibliotek (małych i dużych, gminnych i powiatowych), daje nam większe szanse na znalezienie optymalnych rozwiązań.
 • JA-TY-WY – grupa daje efekt synergii, wartość dodaną, przyjaźń branżowa wzmacnia i buduje zawodowy prestiż.
 

Kogo zapraszamy do udziału?

Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów bibliotek publicznych (lub ich zastępców) oraz kierowniczki i kierowników bibliotek publicznych połączonych z inną instytucją (np. Gminnym Ośrodkiem Kultury) albo działających w strukturach Urzędu Gminy.
 

Co oferujemy?

 • udział w spotkaniach  (szkoleniach, superwizjach) regionalnych i ogólnopolskich Grupy, zarówno stacjonarnych, jak i online,
 • stałe wsparcie innych dyrektorek i dyrektorów z Grupy, a także współpracujących z InicJaTyWami trenerek-coachek, 
 • wsparcie dyrektorek i dyrektorów z Grupy w powoływaniu nowych grup dyrektorskich (np. facylitacja pierwszych spotkań),
 • możliwość ciągłego rozwoju i nawiązywania nowych zawodowych (i nie tylko zawodowych) kontaktów.

·Czego oczekujemy?

 • wplątania się na dobre, czyli: zainicjowania i prowadzenia spotkań lokalnej bądź ponadlokalnej grupy dyrektorskiej (lub współprowadzenia grupy już działającej);
 • dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach (superwizjach, szkoleniach) Grupy InicJaTyWy;
 • pracy nad własnym rozwojem i wykorzystania jak najpełniej możliwości edukacyjnych, jakie daje projekt.

Jak się zgłosić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem naboru.
 2. Weź udział w spotkaniu informacyjnym 19 maja (czwartek) o 9.30 na Zoomie (więcej informacji i rejestracja na spotkanie: https://bit.ly/InicJaTyWy_2022-05-19).
 3. Wypełnij wniosek zgłoszeniowy i wyślij jego skan na adres inicjatywyrekrutacja@gmail.com do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
 4. Do wniosku możesz dołączyć skan rekomendacji od aktualnej członkini / aktualnego członka Grupy InicJaTyWy lub osoby z zespołu FRSI, Fundacji Szkoła Liderów czy też innej (np. działającej lokalnie) organizacji, instytucji lub osoby.
 5. Po zapoznaniu się z wnioskami – z wybranymi osobami możemy się umówić na rozmowę telefoniczną lub spotkanie online na platformie Zoom.
 6. Wyniki naboru opublikujemy na portalu biblioteki.org oraz prześlemy mailowo do 30 czerwca 2022 r. 

Grupa InicJaTyWy to kilkanaście dyrektorek i dyrektorów bibliotek, którzy od lat organizują spotkania lokalnych grup dyrektorskich. Dowiedz się więcej o Grupie InicJaTyWy!


Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.