O serwisie

Głównym celem serwisu jest upowszechnianie zasobów edukacyjnych (w tym także zasobów powstałych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych projektów FRSI) oraz przekazywanie informacji o aktualnych działaniach FRSI i innych instytucji bądź organizacji, skierowanych do bibliotek. 

W serwisie znajdziesz między innymi:

  • aktualne informacje o programach, projektach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych skierowanych do bibliotekarzy i bibliotek w Polsce, a także o możliwościach pozyskiwania funduszy (dział Aktualności),
  • nagrania webinariów organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i jej partnerów (dział Webinaria),
  • informacje o kursach e-learningowych organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inne instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami (dział Kursy),
  • podręczniki, poradniki, materiały edukacyjne i inne publikacje pomocne w rozwoju zawodowym bibliotekarek i biobliotekarzy i zdobywaniu praktycznej wiedzy, wypracowane między innymi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych działań FRSI oraz jej partnerów, skierowanych do bibliotek (dział Poradniki),
  • scenariusze zajęć pomocne w organizacji i przygotowywaniu  zajęć w bibliotece (i nie tylko), zawierające szczegółowe opisy zajęć, szablony dokumentów i materiałów promocyjnych (dział Scenariusze),
  • wywiady z bibliotekarkami i bibliotekarzami, informacje o interesujących, nowatorskich projektach i działaniach bibliotek, światowych trendach i zjawiskach dotyczących bibliotek (dział Artykuły),
  • materiały w języku angielskim wypracowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inne anglojęzyczne materiały, które mogą zainteresować polskich bibliotekarzy (dział English Resources),
  • informacje o aktualnych konferencjach, szkoleniach, webinariach, naborach do projektów, ogłoszeniach o grantach czy konkursach skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy (dział Kalendarz),
  • polecane inspiracje: opisy projektów, pomysłów i zrealizowanych działań, opublikowane przez użytkowników portalu labib.pl.

Dodaj swoje wydarzenie w Kalendarzu!

Kalendarz w serwisie www.biblioteki.org zawiera opisy wydarzeń skierowanych do bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski (konferencjach, webinariach, szkoleniach, kursach e-learningowych, konkursach, grantach, terminach naboru itp.), organizowanych przez instytucje, organizacje i inne podmioty wspierające biblioteki i bibliotekarzy bądź współpracujące z nimi. Opis wydarzenia może dodać nieodpłatnie – za pomocą formularza dodawania wydarzenia - każdy organizator wydarzenia. Opisy po zaakceptowaniu przez Redakcję serwisu  zostaną udostępnione w Kalendarzu. Zachęcamy do korzystania z Kalendarza!

Administratorem serwisu www.biblioteki.org jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Redakcja serwisu:

Agnieszka Koszowska – z zawodu bibliotekarka, w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2010 roku, prowadzi serwis www.biblioteki.org, zajmuje się mediami społecznościowymi, redagowaniem biuletynu „Biblioteka: tu się dzieje!”, komunikacją z bibliotekami, współpracuje też przy realizaji innych projektów i działań FRSI. Pasjonuje się nowymi technologiami, społecznym wymiarem Internetu, drukiem 3D i fotografią.

Kontakt z redakcją:

agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Serwis www.biblioteki.org powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.