Biblioteka online: jesteśmy w kontakcie! Skorzystaj z tych materiałów

Pandemia oraz kryzys, który jej towarzyszy, stawiają biblioteki w obliczu nowych wyzwań. Ale oferują też szansę na rozwój oferty biblioteki oraz wiedzy i umiejętności jej zespołu. Na naszej stronie znajdziecie materiały, które pomogą w codziennej pracy Waszych bibliotek i w rozwoju Waszych kompetencji. Zachęcamy do korzystania!

Pandemia zmusiła niemal wszystkich do radykalnych zmian – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Większość z nas z dnia na dzień z konieczności zaczęła pracę zdalną, a osoby, które nadal chodzą do pracy, swoje czynności wykonują zwykle bez kontaktu z innymi ludźmi. Zamiast spotkań „w realu” odbywają się wideokonferencje na Zoomie, Teamsach czy Messengerze. Autorki i autorzy książek już nie przyjeżdżają do bibliotek, to czytelniczki i czytelnicy odwiedzają ich wirtualnie w ich domach.

Biblioteki niezwykle szybko zaadaptowały się do nowych warunków działania. Zbierają i udostępniają wartościowe zasoby online, nagrywają filmiki, organizują wirtualne wystawy, warsztaty i spotkania, przeprowadzają konkursy, na różne sposoby podtrzymują więzi z mieszkańcami, angażując ich w wirtualne zabawy i czytelnicze wyzwania.

Dlatego wierzymy, że obecna sytuacja jest dla bibliotek nie tylko ogromnym wyzwaniem, ale też dużą szansą, którą można wykorzystać w celu poszerzania oferty biblioteki oraz rozwoju zawodowych umiejętności bibliotekarek i bibliotekarzy. Co więcej, może to być okazja do przyjęcia przez bibliotekę zupełnie nowej roli i pokazania się otoczeniu w świeży, nowatorski sposób.

Mamy nadzieję, że kryzysowa sytuacja minie jak najszybciej i że już wkrótce biblioteki zostaną otwarte. Jest też możliwe, że niektórych działań jeszcze długo nie będzie można przeprowadzać „w realu”. Być może niektóre biblioteczne wydarzenia pozostaną w internecie już na stałe, ze względu na niższe koszty ich realizacji czy dostępność dla osób, które nie mogą w nich uczestniczyć osobiście.

Nowa rzeczywistość – zwłaszcza tak dynamiczna, z jaką mamy obecnie do czynienia ¬ – wymaga nowych kompetencji. Dlatego chcemy Wam pomagać w rozwoju wiedzy i umiejętności koniecznych w wykonywaniu codziennych prac online oraz prowadzeniu działań na odległość. Zachęcamy do myślenia o Waszych bibliotekach jako o miejscach wspierających mieszkańców w czasach kryzysu, ułatwiających im funkcjonowanie online i radzenie sobie z niedogodnościami. Warto bowiem zapobiegać zwiększaniu się przepaści pomiędzy osobami już korzystającymi z nowych technologii, a tymi, którzy za zmianami tak sprawnie nie nadążają.

Zachęcamy do śledzenia portalu biblioteki.org i strony Programu Rozwoju Bibliotek na Facebooku. Tu będziemy dzielić się z Wami przygotowywanymi przez nas na bieżąco materiałami: artykułami, listami przydatnych narzędzi, radami i podpowiedziami pod hasłem „Biblioteka online: Jesteśmy w kontakcie!”.  Już dziś publikujemy pierwszą część artykułu autorstwa Piotra Henzlera pt: Biblioteka online – czas na rozwój!, poświęconego możliwościom rozwoju zawodowego bibliotekarek i bibliotekarzy w czasach pandemii. Kolejne części będą się ukazywać sukcesywnie w najbliższych dniach.

Udostępniamy też zestaw materiałów graficznych z hasłem „Biblioteka online: Jesteśmy w kontakcie!”, które można zamieścić na stronach bibliotek i w mediach społecznościowych, wykorzystywać w działaniach promocyjnych i w komunikacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do korzystania.  Bądźmy w kontakcie!