Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu „Re – Animuj się!”

Czy pragniesz rozwijać swoją bibliotekę, podnosić kompetencje zespołu i wprowadzać nowe, innowacyjne pomysły? Jeśli tak, weź udział w konkursie „Re - Animuj się!” – na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2024 r.

Współczesna biblioteka to nie tylko przestrzeń społeczna, centrum aktywizacji i ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii. Jest to miejsce, które realizuje ideę uczenia się przez całe życie i stanowi istotny element społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy biblioteki do udziału w dziewiątej edycji naszego konkursu. Nagrodami są jednodniowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych bibliotekarzy – praktyków, Ambasadorów Stowarzyszenia LABiB. Jest to niepowtarzalna szansa, aby skonsultować swoje pomysły z ekspertami i zyskać cenne wskazówki, które pomogą w dalszym rozwoju Twojej biblioteki.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać, dlaczego Ambasador LABiB powinien odwiedzić właśnie Twoją bibliotekę, a następnie wypełnić formularz online. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zwycięskie biblioteki nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2024 roku.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Dołącz do nas i wspólnie re-animujmy Twoją bibliotekę!

Jak się zgłosić?

 • Do 31 maja 2024 r. wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: Formularz konkursowy
 • Zapoznaj się z regulaminem i sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby twoja biblioteka mogła przystąpić do konkursu: Regulamin
 • Ewentualne pytania prześlij mailem na adres: ambasadorowie@labib.pl
 • Lista zwycięskich bibliotek zostanie ogłoszona 4 czerwca 2024 r.

Jakie nagrody czekają na zwycięskie biblioteki?

W ramach konkursu możesz wygrać jeden z wymienionych niżej 14 warsztatów zaproponowanych przez Ambasadorów LABiB. Projekt jest skierowany do pracowników bibliotek publicznych.

TEMAT 1:

Nasze miejsce — biblioteka. W jaki sposób zaangażować czytelników w sprawy biblioteki i sprawić, by stali się naszymi ambasadorami?

Prowadzenie: Natalia Gromow

Celem warsztatu jest poznanie i wybranie właściwych metod współpracy z ludźmi najbardziej po bibliotekarzach zainteresowanymi istnieniem biblioteki.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • zajmą się diagnozowaniem potrzeb swojego środowiska lokalnego i zastanowią się, jak na te potrzeby może odpowiedzieć biblioteka,
 • wykorzystując UX i DT przygotowują mapę usług i określą, w jakich kierunkach powinna rozwijać się nasza instytucja,
 • zastanowią się, jak wykorzystać mocne strony zespołu, aby praca nad zadaniami przynosiła pracownikom satysfakcję i poczucie spełnienia.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • dowiedzą się jak skutecznie przeprowadzić diagnozę potrzeb w środowisku lokalnym,
 • zdobędą umiejętności niezbędne do budowania zaangażowanych zespołów partnerskich,
 • przygotują propozycje konkretnych działań, w które zaangażują swoich odbiorców.

 

TEMAT 2:

Neurobik i gimnastyka umysłu, czyli jak prowadzić zajęcia z seniorami

Prowadzenie: Aleksandra Kopczyńska

Ćwiczenia mózgu, organu odpowiedzialnego za funkcje niezbędne do życia człowieka, to klucz do przysłowiowej wiecznej młodości. Trenowany umysł młodnieje, a regularne ćwiczenia pozwalają zachować jasność umysłu i uchronić go przed demencją starczą. Prowadząc trening mózgu należy pamiętać, że posiada on ogromny potencjał, a za pomocą ćwiczeń intelektualnych i fizycznych można go skutecznie aktywować. Mózg człowieka jest neuroplastyczny, jednak wraz z upływem lat zdolność neuronów do przekazywania i przechowywania informacji ulega stopniowemu pogorszeniu. I tu z pomocą przychodzi neurobik i gimnastyka umysłu.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają przykłady ćwiczeń sprzyjających pracy mózgu,
 • dowiedzą się jak prowadzić zajęcia z seniorami i skąd czerpać pomysły.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności konstruowania i prowadzenia, aktywizujących zajęć dla seniorów,
 • przygotują scenariusz zajęć dla seniorów,
 • dowiedzą się skąd czerpać pomysły.

 

TEMAT 3:

Bądź widoczny, bądź dostępny — biblioteka dla wszystkich

Prowadzenie: Sylwia Kuczyńska

Inspirujące przykłady warsztatów dla różnych grup odbiorców z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak przy użyciu nowych technologii przyciągnąć do biblioteki,
 • dowiedzą się, co zrobić, aby zaszczepić w czytelnikach ducha rywalizacji,
 • poznają, jakie tematy lekcji bibliotecznych warto wprowadzić do swojej oferty,
 • dowiedzą się, co zrobić, aby w Twojej bibliotece były zajęcia z kodowania i programowania.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • poszerzą ofertę edukacyjną biblioteki,
 • dowiedzą się w jaki sposób wpleść nowe technologie do lekcji bibliotecznych,
 • stworzą uniwersalne scenariusze do pracy z różnymi grupami odbiorców w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

 

TEMAT 4:

Dostępność cyfrowa, architektoniczna i kulturalno-informacyjna bibliotek dla osób ze specjalnymi potrzebami. Obsługa i komunikacja. Projekty włączające.

Prowadzenie: Anna Rutkowska

Osoby ze specjalnymi potrzebami odwiedzają naszą bibliotekę. Co powinniśmy zrobić, by spełnić wymogi dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej? Jaką ofertę kulturalną możemy przygotować? W jaki sposób obsługiwać i komunikować się z użytkownikami ze specjalnymi potrzebami? Jakie usługi możemy im zaoferować? O co zadbać, by strona internetowa spełniała standardy dostępności? Jak tworzyć tekst alternatywny do zdjęć i grafik?

Odpowiedzi na te pytania uzyskacie podczas szkolenia. Będziecie również ćwiczyć komunikację z osobami z niepełnosprawnościami oraz opracujecie projekt kulturalny włączający osoby z niepełnosprawnościami na zasadzie inkluzji. A wszystko po to, by wasza biblioteka była przyjazna dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają poszczególne obszary dostępności,
 • poznają obowiązujące dokumenty prawne dotyczące dostępności,
 • poznają i przećwiczą zasady komunikacji z osobami z wybranymi niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, narządu ruchu i z niepełnosprawnością intelektualną),
 • poznają wytyczne dotyczące tworzenia dostępnej strony internetowej i dostępnych treści,
 • poznają i przećwiczą zasady tworzenia tekstu alternatywnego,
 • poznają zasady realizowania w bibliotece działań i wydarzeń dostępnych dla osób z poszczególnymi niepełnosprawnościami w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy,
 • dowiedzą się jak tworzyć w bibliotece ofertę usług dla osób z konkretnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,
 • poznają aplikacje i narzędzia przydatne w komunikacji i obsłudze osób z niepełnosprawnościami,
 • będą projektować inkluzywne wydarzenie w bibliotece, dostępne dla osób z wybranym rodzajem niepełnosprawności.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • nabędą wiedzę o podstawowych obszarach dostępności,
 • będą potrafili prawidłowo komunikować się z użytkownikiem z niepełnosprawnością,
 • będą potrafili prawidłowo tworzyć tekst alternatywny do grafik i multimediów,
 • opracują projekt kulturalny włączający i angażujący odbiorców, uwzględniający osoby z niepełnosprawnościami, który będą mogli zrealizować w swojej bibliotece.

 

TEMAT 5:

Biblioteka bezpieczna — jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników i użytkowników biblioteki

Prowadzenie: Jerzy Woźniakiewicz

Akty agresji i przemocy coraz częściej dotykają instytucji publicznych, ich pracowników i interesantów. Zagrożenie można jednak ograniczać poprzez szkolenie bibliotekarzy, wprowadzanie procedur działania w sytuacjach kryzysowych i uczenie właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Tym właśnie zajmiemy się na naszych warsztatach.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy m.in.:

 • poznają najczęstsze motywy ataków na instytucje publiczne,
 • dowiedzą się, jak reagować na wkroczenie na teren placówki uzbrojonej i niebezpiecznej osoby, np. masowego zabójcy,
 • dowiedzą się jak rozpoznać podejrzaną przesyłkę i co robić w przypadku jej otrzymania,
 • poznają formularz ABW przyjęcia informacji o zagrożeniu i nauczą się go wypełniać w przypadku przyjęcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • będą potrafili prawidłowo, zgodnie z zaleceniami Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW reagować na zagrożenia na terenie biblioteki,
 • będą potrafili rozpoznać podejrzaną przesyłką i podjąć prawidłowe działania,
 • nauczą się prawidłowego przyjmowania informacji o zagrożeniu (np. podłożeniu ładunku wybuchowego) na formularzu ABW.

 

TEMAT 6:

Job crafting – jak wzmacniać zaangażowanie zespołu i poczucie sensu pracy

Prowadzenie: Natalia Gromow

W jaki sposób nie poddać się rutynie, przeciwdziałać nudzie i poczuciu beznadziejności w pracy? Czasem nie potrzebujemy przeprowadzać rewolucji – wystarczą drobne zmiany w sposobie wykonywania codziennych czynności i obowiązków, które pozwolą poczuć się na nowo zaangażowanym i działać efektywnie. Tym właśnie jest job crafting – kształtowanie własnej pracy w taki sposób, aby odzyskać jej sens i móc działać na pełnych obrotach.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • dowiedzą się jak wykorzystywać osobiste predyspozycje i jak realizować własne potrzeby w trakcie codziennych czynności wykonywanych w pracy,
 • określą bariery i sposób ich omijania i radzenia sobie z nimi,
 • każdy z uczestników określi zmiany, które będzie chciał wprowadzić i przygotuje plan ich wdrożenia.

Proces szkoleniowy oraz materiały wypracowane zostały przez Job Crafting Polska.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • stworzą mapę pracy i spriorytetyzują swoje zadania,
 • dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności w wykonywaniu codziennych obowiązków i przygotowywać ofertę dla użytkowników, której realizacja będzie równie satysfakcjonująca dla obu stron,
 • odkryją potencjał automotywacji.

 

TEMAT 7:

Roczny kalendarz dyrektora biblioteki

Prowadzenie: Marcin Karwowski

Szkolenie dla osób zarządzających bibliotekami publicznymi — dyrektorów, kierowników, głównych księgowych. Podczas spotkania omówimy i przedyskutujemy obowiązki zarządcze, działania z zakresu HR, finanse, zobowiązania bibliotekarskie, konkursy i projekty branżowe, organizacja pracy placówki. Wspólnie opracujemy Kalendarza Dyrektora, który pozwoli optymalnie zaplanować działania na cały rok oraz spowoduje, że żadne z obowiązków nie zostaną zapomniane. Dodatkowym punktem będzie praktyczny narzędziownik, w którym uczestnicy poznają narzędzia do wsparcia zarządzania terminami i zadaniami w bezpłatny sposób.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak pracować z kalendarzem dyrektora oraz stworzą własny,
 • poznają konkretne sposoby na planowanie długo- i krótkoterminowe,
 • poznają patenty na optymalizację zadań,
 • zainspirują się gotowymi rozwiązaniami managerskimi.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • nauczą się planowania długo- i krótkoterminowego,
 • wdrożą nowe narzędzia do optymalizacji pracy własnej i zespołu,
 • zaprojektują własny roczny kalendarz dyrektora biblioteki.

 

TEMAT 8:

Biblioteka partycypacyjna. Jak działać wspólnie z czytelnikami?

Jak sprawić, żeby wokół biblioteki i jej działań było wiele osób, które czują, że to jest ich miejsce? Działać partycypacyjne!

Prowadzenie: Przemysław Waczyński

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają czym jest partycypacyjna instytucja kultury,
 • dowiedzą się jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z udziału społeczności lokalnej we współtworzeniu działań biblioteki,
 • poznają narzędzia oraz dobre praktyki wykorzystywane w działaniach partycypacyjnych,
 • poznają zagadnienia związane ze współpracą wewnętrzną która jest bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji z czytelnikami.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • poznają ideę partycypacyjnej instytucji kultury,
 • poznają ideę instytucji kultury jako trzeciego miejsca,
 • poznają zalety i wady takiego modelu działania instytucji,
 • wspólnie wypracują narzędzia i pomysły przydatne podczas wdrażania modelu biblioteki otwartej na czytelników,
 • zaprojektują narzędzie do działań partycypacyjnych.

 

TEMAT 9:

Zaproś komiks do biblioteki

Prowadzenie: Marta Kostecka

Plansze, kadry, dymki, onomatopeje i superbohaterowie to dla Ciebie czarna magia? Nie taki straszny komiks, jak go malują! Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zastanowimy się nad fenomenem i potencjałem wykorzystania tego medium w bibliotece.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • stworzą własny krótki komiks,
 • poznają narzędzia cyfrowe do tworzenia komiksów,
 • dowiedzą się, jakie są najważniejsze polskie wydawnictwa komiksowe oraz gdzie i według jakiego klucza kupować komiksy do biblioteki,
 • zapoznają się z nowościami na rynku komiksowym pod kątem przydatności dla różnych grup użytkowników i użytkowniczek bibliotek.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • zdobędą umiejętność poprowadzenia warsztatu komiksowego dla początkujących,
 • otrzymają gotowy scenariusz zajęć do modyfikacji,
 • zdobędą wiedzę na temat współczesnych komiksów dla różnych grup odbiorców,
 • wdrożą ofertę komiksową do oferty swojej biblioteki.

 

TEMAT 10:

Promocja Czytelnictwa 3.0 – obraz, ruch i zabawa

Prowadzenie Paweł Dobrzelecki

Bibliotekarze na bieżąco muszę dostosowywać ofertę biblioteki do potrzeb swoich odbiorców, zwłaszcza tych najmłodszych. Warsztat Promocja Czytelnictwa 3.0 to nowe podejście do upowszechniania czytelnictwa, oparte na obrazie, zabawia i ruchu.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • dowiedzą się jak zachęcić dziecko do uczestnictwa w kulturze, jak uruchomić jego potencjał twórczy, by wizyta w bibliotece, była czymś atrakcyjnym, wyjątkowym i wyczekiwanym,
 • jak zwiększyć atrakcyjność biblioteki wśród dzieci, by stały się one stałymi klientami tych instytucji,
 • jak w tym celu wykorzystać dostępne zasoby instytucji i jej otoczenia,
 • jak przygotować ofertę dla młodych użytkowników i ich opiekunów.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • dowiedzą się jak zachęcić rodziców i ich dzieci do wizyty bibliotece,
 • poznają biblioteczną piramidę, czyli uwarunkowania sukcesu biblioteki w pracy z dziećmi,
 • poznają najlepsze książki obrazkowe i dowiedzą się jak je stosować w praktyce podczas zajęć w bibliotece,
 • poznają nowe formy pracy z czytelnikami oparte na zabawie i ruchu (gry planszowe, klocki lego, zabawy ruchowe).

 

TEMAT 11:

Narysuj myśli — myślenie wizualne w bibliotece

Prowadzenie: Beata Rogalska

Sketchnoting / myślenie wizualne to sposób na notowanie, zapamiętywanie treści, a także ich prezentowanie. Metoda ta skupia się na naturalnym skupieniu mózgu na obrazach. To nie tylko rysowanie! To praca z wizualizacją i technikami porządkowania przedstawianych treści, czyli elementami facylitacji graficznej. SKETCHNOTING to kreatywna mnemotechnika, która stymuluje mózg, wspomaga proces zapamiętywania, angażuje emocjonalnie. Tylko do czego ją wykorzystać w bibliotece? Czy potrzebny jest do tego talent do wykonywania rysunków? Tego dowiecie się podczas warsztatów.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • pobudzą swoją kreatywność,
 • poznają narzędzia przydatne w myśleniu wizualnym (sketchnotingu),
 • dowiedzą się, do czego można wykorzystać myślenie wizualne w bibliotece,
 • stworzą własny słownik myślenia wizualnego/ bank ikon,
 • będą ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć,
 • poznają różne rodzaje punktorów, rodzaje pisma, ikon, separatorów, łączników i wielu innych elementów związanych z flipowaniem i sketchnotingiem.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • zdobędą wiedzę na temat narzędzi, technik i sposobów na tworzenie grafik metodą myślenia wizualnego,
 • zbudują wspólnie zestaw ikon do wykorzystania w swojej pracy,
 • zaprojektują pierwsze grafiki na wybrany przez siebie temat.

 

TEMAT 12:

Pobawmy się! Gry biblioteczne i escape roomy dla dzieci i młodzieży

Prowadzenie: Anna Wysocka

Nauka poprzez praktykę jest najbardziej efektywna, dlatego uczestnicy warsztatu wezmą udział w escape roomie. Dowiedzą się jak przygotować scenariusz, jakie mogą być zadania oraz jak przeprowadzić escape room dla uczestników w wieku 8-15 lat. Następnie uczestnicy przygotują wspólny pokój zagadek. Dowiedzą się także, jakie gry biblioteczne można zorganizować w bibliotece. Łamigłówki, rywalizacja, dobra zabawa – to najlepsze połączenie.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • zagrają w escape room,
 • poznają zasady tworzenia pokojów zagadek,
 • przygotują wspólny escape room,
 • poznają różne gry i akcje biblioteczne,
 • poznają bezpłatne aplikacje, które pomogą stworzyć zadania.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • wdrożą escape room w swoich bibliotekach,
 • zaproponują nową ofertę dla czytelników,
 • zainspirują się działaniami promującymi bibliotekę i czytelnictwo, które przeniosą do swoich placówek.

 

TEMAT 13:

Grywalizacja w bibliotece jako metoda promocji działań bibliotecznych

Prowadzenie: Karol Baranowski

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w koncepcję grywalizacji oraz jej praktycznego zastosowania jako skutecznej strategii promocyjnej w bibliotekach, zwiększającej zaangażowania użytkowników.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy będą mieć okazję:

 • zaznajomić się z pojęciem grywalizacji, jej fundamentalnymi zasadami oraz różnicą między grywalizacją a grami,
 • poznać korzyści wynikające z zastosowania grywalizacji w bibliotece, w tym sposób przyciągania nowych użytkowników,
 • aktywnie uczestniczyć w warsztatach, gdzie będą projektować własne inicjatywy grywalizacyjne dostosowane do specyfiki ich bibliotek,
 • analizować i dyskutować na temat konkretnych przypadków wdrożeń grywalizacji w bibliotekach, uwzględniając wyzwania i sukcesy.

W rezultacie szkolenia bibliotekarze osiągną:

 • głębsze zrozumienie koncepcji grywalizacji i jej stosowania w kontekście bibliotek,
 • umiejętność tworzenia i wdrażania własnych projektów grywalizacyjnych w swoich placówkach,
 • zdobycie wiedzy na temat sprawdzonych metod i strategii, które mogą być stosowane w ich bibliotekach.

Szkolenie „Grywalizacja w bibliotece jako metoda promocji działań bibliotecznych” to nie tylko teoretyczna dawka wiedzy, ale przede wszystkim praktyczne podejście, które umożliwi uczestnikom skuteczne wdrożenie grywalizacji w ich bibliotekach, przyczyniając się do ich rozwoju i atrakcyjności dla użytkowników.

TEMAT 14:

Lekcje biblioteczne inaczej! Jak prowadzić ciekawe i angażujące zajęcia dla młodzieży w bibliotece

Prowadzenie: Agata Warywoda

Jak przygotować lekcję biblioteczną, która będzie ciekawa i wciągająca dla uczestników? Czy można poprowadzić lekcję ograniczając do minimum teorię, a w zamian za to — zaprosić uczennice i uczniów do aktywnego uczestnictwa, pracy w grupach i dyskusji? Jakie przydatne gadżety warto kupić lub zrobić własnoręcznie, aby urozmaicić lekcję? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas szkolenia.

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak dobrze rozpocząć i zakończyć lekcję biblioteczną,
 • poznają sposoby na aktywności integracyjne,
 • poznają sposoby na przeprowadzenie pracy w grupach i moderowanie dyskusji,
 • poznają tematy, które warto przetestować na lekcjach z młodzieżą,
 • zainspirują się gotowymi scenariuszami lekcji,
 • sprawdzą, jak promować ofertę lekcji bibliotecznych i nawiązywać skuteczną współpracę z szkołami.

W rezultacie szkolenia bibliotekarki i bibliotekarze:

 • wdrożą nową ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • wdrożą nowy model współpracy ze szkołami,
 • zaprojektują scenariusze lekcji bibliotecznych.

 

Poznaj Ambasadorów, których możesz zaprosić do swojej biblioteki:

Natalia Gromow – absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski), Innowacyjne Praktyki Public Relations (Uniwersytet Gdański) i Psychologia przywództwa (Uniwersytet SWPS). Uczestniczyła w tworzeniu programu rzecznictwa dla bibliotek: Docenić Bibliotekę. Od kwietnia 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego. Pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za wdrożenie Karty do Kultury, inicjatorka ogólnopolskiej (nie)konferencji dla pracowników bibliotek Kierunek-Wizerunek, programu wymiany bibliotekarzy Praktyka dla praktyka oraz wielu kampanii marketingowych promujących czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Współzałożycielka Stowarzyszenia LABiB.

Aleksandra Kopczyńska – bibliotekarka na co dzień pracująca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, absolwentka historii, bibliotekoznawstwa, pedagogiki i archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz studiów podyplomowych – Broker informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Diagnoza i terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Trenerka i biblioterapeutka. Prowadząca kreatywne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowe technologie w służbie książki. Szkoląca bibliotekarzy i nauczycieli z zakresu nowych technologii, kreatywności, promocji czytelnictwa. Działająca na rzecz rozwoju społecznego. W wolnym czasie miłośniczka dobrych kryminałów i długich spacerów z psem.

Sylwia Kuczyńska – bibliotekarka, polonistka, lingwistka. „Napoleon w spódnicy” od 10 lat swoją charyzmą i decybelami w głosie przyciąga coraz to nowych odbiorców biblioteki, członkini stowarzyszenia LABiB. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie, prowadząc szereg zajęć i warsztatów, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Współtwórczyni escape roomów i terenowych gier miejskich. Pasjonatka fotografii i mediów społecznościowych.

Anna Rutkowska – absolwentka historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2000) oraz podyplomowo Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (2001). Od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, w której pracowała jako bibliotekarka, przez jedenaście lat kierowała filią nr 28, największą placówką położoną w centrum Szczecina. W tym czasie ukończyła podyplomowo Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania (2012). Od siedmiu lat kieruje Działem Promocji w MBP. Koordynowała projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączały osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w życie kulturalne. Wybrane projekty: „Biblioteka przyjazna niewidomym”, „Miganie kultury”, „Nie(p)odległe krajobrazy”, „Cztery strony świata”, „Widzieć więcej, niż się widzi – wiedzieć więcej, niż się wie”. Od czterech lat zajmuje się także koordynacją wolontariatu seniorów w MBP. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy, również online, przygotowujące do obsługi czytelników z niepełnosprawnościami, i do włączania w życie kulturalne. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia LABiB. Współorganizowała trzy edycje konferencji dla bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego BiblioLAB.

Jerzy Woźniakiewicz – od 2011 r. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Wcześniej zajmował się PR w bibliotece i jednostkach samorządowych. Ukończył studia z zakresu zarządzania w kulturze, a także bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz politologii. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa w bibliotekach i innych instytucjach kultury, w tym mieszczących się obiektach zabytkowych. Współtworzył program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” oraz koordynował jego segment dot. m.in. ratownictwa i prewencji antyterrorystycznej. Członek Stowarzyszenia Labib. Ratownik. Były, doświadczony samorządowiec. Interesuje się nowymi technologiami, zwłaszcza w zastosowaniach bibliotecznych.

Marcin Karwowski – trener, coach, doradca i konsultant. Absolwent studiów z zakresu zarządzania informacją, infobrokerstwa i bibliotekarstwa. Posiada uprawnienia trenera TUS, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy, HR business partnera oraz kierownika i wychowawcy dzieci i młodzieży. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach, koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych, prezes Stowarzyszenia POZYTYWNI. Manager w kilkunastu zespołach, koordynator kilkudziesięciu projektów, trener z ponad 20 tys. godzin doświadczenia. Doktor nauk humanistycznych w zakresie informatologii. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i pracownikami kultury, osobami ze specjalnymi potrzebami oraz seniorami. Zwolennik niesztampowych działań, niecodziennych rozwiązań, zmieniania niezmienialnego i optymalizowania oraz ucyfryzawiania wszystkiego co możliwe.

Przemek Waczyński – animator i menadżer kultury, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował na kierunkach Pedagogika Kulturoznawcza oraz Animacja Kultury z Arteterapią, Menedżerskie Studia Podyplomowe i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwent XVI Edycji Szkoły Liderów PAFW. Od 2009 roku pracownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (w tym też Biblioteki Publicznej), zaś w latach 2015-2021 dyrektor tej placówki. Zajmuje się organizacją imprez, wydarzeń i akcji kulturalnych. Od 2020 roku Animator w Programie Dom Kultury Plus. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał uczestnicząc w dziesiątkach szkoleń, spotkań i wizyt studyjnych w najlepszych ośrodkach kultury w Polsce. Stale się doskonali biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu działalności kulturalnej i edukacji. Koordynował lub współpracował przy realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych, społecznych.

Marta Kostecka – nauczycielka konsultantka, polonistka, bibliotekarka, edukatorka. Jej zainteresowania to literatura i kultura, nauczanie i uczenie się oraz technologie i nowe media. Współpracuje z Kanałem Książkowym, na którym współtworzy wideorecenzje książek i komiksów oraz prowadzi spotkania autorskie. Należy do stowarzyszenia branżowego LABIB. Prowadzi też stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej Taktownie “POP-ART”. W ramach stowarzyszenia organizują wydarzenia promujące kulturę popularną – wydają zin Cemęt, prowadzą dyskusyjny klub komiksowy, portal popkulturowy oraz 5 edycji szczecińskich spotkań z popkulturą BETON.

Paweł Dobrzelecki – bibliotekarz, trener, animator. Absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwent Szkoły Trenerów STOP. Zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu .Miłośnik alternatywnych form edukacji, koordynator oraz inicjator wielu projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży. Ogólnopolski Bibliotekarz roku 2018. Ambasador Stowarzyszenia LABiB. Podwójny stypendysta MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury.

Beata Rogalska – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku a także studiów podyplomowych na kierunku menedżer kultury w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od lipca 2018 roku pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym a wcześniej pracowała na stanowiskach bibliotekarskich w tej samej bibliotece. Inicjatorka wielu działań bibliotecznych, pomysłodawca i koordynator wielu projektów a zwłaszcza kierowanych do młodzieży i dzieci. Na terenie gminy wprowadza często niekonwencjonalne, innowacyjne pomysły, które spotykają się z aprobatą mieszkańców. Stara się, by biblioteka była postrzegana jako miejsce aktywne, nowoczesne, otwarte i przyjazne. Ponadto żona i mama.

Anna Wysocka – absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku pracuje w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, członkini Stowarzyszenia LABiB. Koordynatorka projektów: „Literacka Mapa Piaseczna”, Festiwal Pięknej Książki (5 edycji), „Zdrowa mama, zdrowe dziecko”, „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”, „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie”, „Przekąski literackie”, „Wszechświat uczuć w świecie książek”, Strefa KreaTYwni, Cyfrowe archiwum Józefosławia i Julianowa, Odjazdowy Bibliotekarz (2 edycje). W 2020 roku otrzymała wyróżnienie w IX edycji Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok. W pracy łączy wiele ról: bibliotekarki, organizatorki, realizatorki, koordynatorki. Uwielbia wymyślać, planować i organizować wciąż nowe rzeczy. Organizuje spotkania autorskie oraz inicjatywy związane z czytelnictwem. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z kodowania, escape roomy, gry biblioteczne, lekcje biblioteczne. Tworzy ofertę biblioteki wraz z czytelnikami. Ma doświadczenie w promocji wydarzeń. Cały czas pogłębia swoją wiedzę oraz uczy się nowych rzeczy, szuka nowych pomysłów do zrealizowania.

Karol Baranowski – Rocznik Orwellowski. Ukończył z powodzeniem studia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla czytelników, lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizuje gry miejskie i gry biblioteczne (edukacyjne, historyczne i literackie). Współorganizator Odjazdowego Bibliotekarza w Krakowie od 2011 roku, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku.

Agata Warywoda – bibliotekarka i trenerka. Absolwentka m.in. Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji (2013), Studium Pracy z Grupą i Zespołem (2017), Akademii Trenerów Biznesu (2019). Zawodowo związana z Krośnieńską Biblioteką Publiczną oraz Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie . Członkini Stowarzyszenia LABiB, trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych dla pracowników bibliotek. Tutorka w wielu projektach młodzieżowych realizowanych przez instytucje kultury (np. ObudżMY miasto, Strefa M2, Youth Story, Freedom 3D). Najczęściej wspiera instytucje kultury w tematach z procesami kreatywnymi, pracą z młodzieżą oraz współpracą i komunikacją oparta na empatii. Współwłaścicielka marki szkoleniowej Dobrze w Kulturze.

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


„Re-Animuj się” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.