Zgłoś swoją bibliotekę do programu edukacji ekologicznej „Ocalimy Świat”!

Jeśli chcesz zorganizować w swojej bibliotece nowatorskie zajęcia czytelnicze i warsztatowe dla dzieci o tematyce ekologicznej, zgłoś ją do programu „Ocalimy Świat”! Jest to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy w sobie poszerzanie wiedzy ekologicznej dzieci kształtowaniem ich postaw oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych.

W programie mogą wziąć udział szkoły, biblioteki, domy kultury i inne instytucje, które organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ─ uczniów szkół podstawowych. Instytucje uczestniczące w programie otrzymają wartościowe materiały do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi, m.in. 3 tomy opowiadań uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży, lektury uzupełniające, scenariusze i poradniki dla Edukatorów prowadzących zajęcia. Osoby prowadzące zajęcia nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy czy umiejętności w zakresie ekologii, etyki i technologii cyfrowych. Program oferuje wsparcie szkoleniowe w postaci spotkań online, tutoriali i webinarów.

Zadania do wykonania przez instytucje uczestniczące w programie to:

  • przeprowadzenie zajęć czytelniczych obejmujących czytanie dzieciom na głos i omawianie wybranych opowiadań na temat problemów ekologicznych w kontekście postaw moralnych,
  • realizacja warsztatów dla dzieci według scenariuszy opracowanych na podstawie opowiadań oraz innych materiałów dostępnych w programie – tematyka warsztatów dotyczy ekologii i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, zaangażowanie, umiar czy mądrość),
  • przeprowadzenie przez zespoły dzieci projektów proekologicznych i przedstawienie ich w postaci prezentacji multimedialnych – najciekawsze/najlepsze projekty zostaną nagrodzone w konkursie organizowanym w ramach programu.

Regulamin programu OŚ jest dostępny tutaj.

Aby zgłosić bibliotekę do programu, należy:

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania bezpłatnych materiałów drukowanych.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres e-mail: .ocalimyswiat@gmail.com

Gorąco zachęcamy biblioteki do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie!


Program „Ocalimy Świat” realizuje Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Partnera Merytorycznego WWF Polska oraz Partnerów Strategicznych: ING Bank Śląski S.A. i Visa. Program został zainaugurowany 9 września 2021 r. W roku szkolnym 2021/2022 w ok. 60 placówkach został przeprowadzony jego pilotaż. Szczegółowe informacje oraz materiały z konferencji inaugurującej program, a także materiały projektowe online znajdują się na stronie https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/.