Baw się dobrze – klocki LEGO w bibliotece. Konkurs dla bibliotek

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza zajęć kreatywnych dla dzieci lub młodzieży, możliwego do zrealizowania przez bibliotekarza, którego elementem jest wykorzystanie klocków LEGO, samodzielne opublikowanie scenariusza na portalu labib.pl oraz przesłanie linku do publikacji wraz z opisem zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/xaq5rkN9wC8PeKpX6.

Tematyka zajęć jest dowolna. W treści opisu zgłoszenia powinny się znaleźć następujące elementy:

  • tematyka scenariusza
  • informacja o odbiorcach (grupa wiekowa, liczba uczestników i inne ważne wg autora informacje ich dotyczące)
  • informacje dotyczące organizacji i czasu trwania proponowanych zajęć (min. jakie zasoby merytoryczne i rzeczowe są niezbędne do realizacji scenariusza.)
  • korzyści dla odbiorców i biblioteki
  • scenariusz zajęć w postaci linku do publikacji na portalu LABiB.pl

Na zwycięzców czekają nagrody (zestawy LEGO) o wartości do 1000 zł każda!

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie LABiB.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://labib.team/2022/11/23/baw-sie-dobrze-klocki-lego-w-bibliotece-konkurs/


Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.