Biblioteka online – dobre praktyki

W tej publikacji prezentujemy działania podjęte przez bibliotekarki i bibliotekarzy, którzy w pomysłowy sposób wykorzystali rzeczywistość hybrydową do promocji swoich instytucji i czytania oraz dostarczania wiedzy i rozrywki pozostawionym po drugiej stronie ekranu czytelnikom, a przede wszystkim pozostawali w kontakcie ze swoimi odbiorcami, pozbawionymi możliwości korzystania z biblioteki w tradycyjny sposób.

Autorki i autorzy: Tomasz Adamowski, Agata Bogucka, Anna Józefiak, Agnieszka Kaczmarek, Ewa Kilar, Paulina Królik, Małgorzata Ligarska, Anna Magiera, Małgorzata Malec, Joanna Nicka, Izabela Radek-Beczak, Barbara Rogucka, Ewa Smólska, Elżbieta Staroń, Anna Szczerbowska, Magdalena Szkwarek, Beata Życzyńska

Redakcja: Natalia Gromow
Skład i łamanie: Szymon Wałowski

Korekta: Marta Kostecka
Komentarze: Karol Baranowski, Natalia Gromow, Marta Kostecka, Monika Schmeichel-Zarzeczna, Jerzy Woźniakiewicz, Anna Wysocka

„Biblioteka online II” to program szkoleniowy realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie LABiB. W ramach projektu uczestnicy – bibliotekarki i bibliotekarze – tworzyli działania online aktywizujące lokalną społeczność, zajmowali się dostępnością cyfrową w swoich miejscach pracy oraz uczyli się dbać o swój dobrostan. Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

.

Dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.