Nabór do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” – pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy udział w projekcie jest darmowy?
 
Tak. Wkład finansowy (ani rzeczowy) nie jest wymagany, by wziąć udział w projekcie.
 
Czy w projekcie może wziąć udział biblioteka szkolna?
 
Niestety nie możemy przyjąć bibliotek szkolnych. W projekcie może wziąć udział biblioteka publiczna lub inna biblioteka dostępna dla ogółu mieszkańców, która może prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 
Czy biblioteki pedagogiczne mogą brać udział w projekcie?
 
Jeśli biblioteka pedagogiczna działa tak jak biblioteka publiczna, czyli jest dostępna dla ogółu mieszkańców, m.in. może prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i opiekunów, to może wziąć udział w projekcie.
 
Ile osób z biblioteki było zaangażowanych w  działania projektowe w bibliotekach pilotażowych? 
 
To zależy, jakie zajęcia i ile będzie prowadzić biblioteka. Jednak do projektu powinny być oddelegowane (tzn. zaangażowane w działania projektowe) co najmniej 2 osoby z biblioteki. 
 
Od kiedy trzeba zacząć realizować projekt?
 
Działania projektowe realizujemy od stycznia do czerwca 2023 roku.
 
Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?
 
Nie. Decyzję o przyjęciu biblioteki do projektu będzie podejmować komisja na podstawie punktacji zawartej w regulaminie projektu. Najważniejsze jest zaangażowanie biblioteki i chęć zorganizowania ciekawych zajęć, które zachęcą do udziału i przyczynią się tym samym do integracji i nauki języka. 
 
We wniosku pojawiają się pytania dot. liczby uchodźców w gminie oraz liczby wszystkich mieszkańców. Na jaki dzień powinny to być dane?
 
Powinny to być możliwie aktualne lub jak najświeższe dane. O tym, skąd wziąć te dane, mówiliśmy podczas webinarium informacyjnego 4 listopada, podpowiedzi znajdują się też w prezentacji z webinarium. Liczba osób z Ukrainy jest niezbędna do oceny sytuacji, ale zważywszy na wskaźniki (tylko 40 osób) nie jest decydująca. 
 
Czy Biblioteka później składa sprawozdanie?
 
Tak, biblioteka będzie zobligowana do raportowania działań projektowych zgodnie z wytycznymi, które otrzyma na początku realizacji projektu.
 
Czy można przenosić koszty w ramach obszarów? Np. jeśli zostaną bibliotece jakieś środki po przeprowadzeniu badania, a chciałaby dokupić więcej materiałów dydaktycznych?
 
Można, jednak w każdym przypadku należy się skontaktować z opiekunem projektu. 
 
Czy sprzęt typu drukarka na potrzeby warsztatów można zakupić z otrzymanej dotacji?
 
Tak, pod warunkiem że nie wyczerpie to całej puli dotacji na materiały i organizację. Należy skonsultować się najpierw z opiekunem w FRSI. 
 
Jaki musi być przedział wiekowy dzieci?
 
Od 0 do 18 roku życia. To zależy od potrzeb lokalnych. Można prowadzić zajęcia dla dzieci przedszkolnych,  wczesnoszkolnych, nastolatków. 
 
Czy jest ograniczona liczba dzieci z Ukrainy? 
 
Jest określony minimalny wskaźnik uczestników projektu ( 40 różnych osób), ale generalnie im więcej, tym lepiej :). Dążymy do tego, żeby dzieci wracały na kolejne zajęcia, ale nie wymagamy regularnego uczestnictwa. 
 
Czy liczba dzieci z Ukrainy, które wezmą udział w zajęciach jest określona? 
 
Tak są określone minimalne wskaźniki:
  • 10 dzieci z Ukrainy, które skorzystają ze wsparcia w Cyfrowym Centrum Edukacji (w czasie trwania projektu),
  • 40 dzieci z Ukrainy, które wezmą udział w zajęciach dodatkowych (w czasie trwania projektu),
  • 8 osób dorosłych, które wezmą udział w zajęciach (w czasie trwania projektu),

Nie jest określona liczba dzieci z Polski, które wezmą udział w projekcie (generalnie przyjmujemy wszystkie chętne dzieci).

Ilu uczestników musi być ukraińskiego pochodzenia? 

Prowadząc zajęcia pozaszkolne (popołudniowe) dążymy do tego, by było pół na pół uczestników z Ukrainy i Polski. Zajęcia możemy wykazać w projekcie, jeśli bierze w nich udział co najmniej jedno dziecko z Ukrainy. Cyfrowe Centra Edukacji są tylko dla uczniów i uczennic z Ukrainy.

Ile zajęć tygodniowo powinna przeprowadzić biblioteka?

Zależy nam na tym aby działania były realizowane regularnie, co pozwala na budowanie społeczności wokół biblioteki, dlatego też:

  • Cyfrowe Centra Edukacji powinny oferować wsparcie 3 godz. tygodniowo,
  • Zajęcia popołudniowe powinny się odbywać 1 raz w tygodniu (oczywiście można więcej),
  • Spotkania dla opiekunów (osób dorosłych) powinny się odbywać 1 raz w tygodniu

Czy w ramach CCE możemy prowadzić naukę j. polskiego dla dzieci z Ukrainy?

Można, tylko nie może to być jedyne działanie w ramach prowadzenia CCE. Wsparcie z języka polskiego nie może odbywać się kosztem wsparcia z innych przedmiotów szkolnych.
 
W jaki sposób ma się odbywać wsparcie nauczycieli w ramach CCE?
 
Biblioteka zatrudnia nauczyciela (lub osobę, która potrafi pomóc w lekcjach) i zna język ukraiński. Część grantu przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli/ opiekunów. Nauczyciele zatrudnieni przez biblioteki wezmą udział w szkoleniu online przygotowującym do prowadzenia wsparcia w CCE.
 
Mamy w bibliotece zatrudnioną Panią z Ukrainy, która mówi też po polsku, czy musi posiadać dokumenty, aby móc być nauczycielem?
 
Nie, nie musi posiadać dokumentów. Liczy się realna umiejętność pomocy w nauce szkolnej. 

Czy osoba działająca w CCE musi być nauczycielem?

Nie musi być nauczycielem, ale powinna znać system edukacji w Ukrainie i musi umieć pomóc uczniom i uczennicom z Ukrainy w nauce szkolnej.

Rozumiem że działania CCE mogą się odbywać  w dowolnych godzinach, nie w ramach lekcji szkolnych?
 
Tak. Na przykład uczniowie zapisani do ukraińskich szkół online korzystają w dzień, a po południu biblioteka oferuje wsparcie dla uczniów chodzących do polskich szkół stacjonarnych. Zależy to od potrzeb uczestników. 
 
Czy dzieci z Ukrainy muszą być na terenie danej gminy, czy możemy wyjść  do sąsiednich gmin?
 
Mogą być dzieci z różnych gmin. Można również nawiązywać współpracę z innymi organizacjami, instytucjami.
 
Co z bibliotekami zintegrowanymi z ośrodkami kultury? Możemy oddelegować osoby z GOK?
 
Zależy to od tego, jak jest zorganizowana praca w obrębie instytucji - my nie ingerujemy. 
Potrzebna jest osoba z biblioteki do kontaktów, a pozostałe osoby w zależności od lokalnej sytuacji. 
 
A czy jeśli w trakcie realizacji część uczestników z Ukrainy wyjedzie i nie będziemy mieć innych, to czy projekt będzie przerwany, czy można go realizować z większą liczbą dzieci polskich?
 
Do wskaźników liczą się tylko osoby z Ukrainy, ale to projekt pilotażowy, wszyscy zdają sobie sprawę, że dużo zależy od sytuacji wojennej w Ukrainie. Taką sytuację należy zgłosić do FRSI i wspólnie ustalimy rozwiązania. 
 
Czy w projekcie mogą uczestniczyć 2 filie biblioteki?
 
Mogą być dwie filie w ramach jednego grantu (dotacja+sprzęt+wskaźniki) albo każda z dwóch/ trzech filii może mieć swój oddzielny grant.  A działania mogą być realizowane w jeszcze większej liczbie placówek. 
 
Wniosek składamy na jedną osobę?
 
Jeden wniosek to jeden grant. Jeżeli biblioteka chce realizować dwa granty w dwóch różnych filiach, to składa dwa wnioski. Jeżeli biblioteka chce realizować jeden grant w kilku filiach, to składa jeden wniosek. 
 
Czy może być jeden grant, a więcej lokalizacji do realizacji działań?
 
Tak, biblioteka może realizować jeden grant w kilku lokalizacjach, w zależności od zasobów i potrzeb.
 
Czy możemy mieć też wsparcie grupy Wolontariuszy?
 
Tak.
 
Czy sprzęt jest z odpowiednim oprogramowaniem typu pakiet Office, czy musimy wykupić licencję?
 
Zapewnimy dostęp do właściwego oprogramowania. 
 
Czy jest określony czas zajęć popołudniowych? Np. 2 godziny zegarowe czy lekcyjne?
 
Nie, to bibliotekarki/bibliotekarze decydują o tym, jak długie będą zajęcia, biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i możliwości grupy. 

***

Nabór bibliotek do 2. etapu projektu  „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” rozpoczął się się 4 listopada o godzinie 15:00 i potrwa do 27 listopada br. do godziny 23:59. Wyniki naboru ogłosimy 1 grudnia na stronie www.biblioteki.org. Biblioteki przyjęte do projektu otrzymają granty (w wysokości 26.140 zł) na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt (5 laptopów, 5 tabletów) i wsparcie merytoryczne (szkolenia i konsultacje) w realizacji projektowych działań.

Niżej zamieszczamy (do pobrania) dokumenty (m.in. regulamin naboru, podgląd formularza zgłoszeniowego i wzór umowy), które pomogą przygotować się do udziału w naborze.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego tutaj: https://forms.gle/NNsUtpeRwssNoWhU6

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Informacji na temat naboru udziela Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, + 48 504 991 154


Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni, to innowacyjny projekt społeczno-edukacyjny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.