Nagranie webinarium „Porozmawiajmy o rozmowach”

Twoja biblioteka może dołączyć do projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” do 10 lutego br. (Więcej informacji.)

Osobami prezentującymi były:

  • Monika Hausman-Pniewska – edukatorka, trenerka, animatorka i inicjatorka działań sąsiedzkich. Zawodowo związana z Federacją FOSa, emocjonalnie także z kilkoma innymi organizacjami, w tym m.in Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP czy Fundacją „Kocham Jaśka”. Wspiera w rozwoju społeczności lokalne, grupy sąsiedzkie, organizacje pozarządowe oraz liderki i liderów. Od wielu lat pracuje także z bibliotekarkami i bibliotekarzami jako trenerka czy moderatorka spotkań. Uważa, że biblioteki mają ogromny potencjał do edukowania i mobilizowania społeczności lokalnych wokół ważnych dla nich tematów.
  • Anna Miodyńska – animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem przyrodniczym i pedagogicznym. Z bibliotekami związana nieprzerwanie od czasu pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek. W ubiegłym roku prowadziła spotkanie podsumowujące i szkolenie dla bibliotek biorących udział w 1. i 2. edycji projektu „Rozmowy przy wspólnym stole”. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności w oparciu o lokalne zasoby ludzkie, kulturowe i przyrodnicze.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska, koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:00:45

00:14-04:33 Wprowadzenie i ankieta „Czy Twoja bibliotek bierze już udział w projekcie?”
04:35-25:05 Część I: „Nie wykład, nie warsztat, nie debata, czyli co?” - przypominamy na czym polega specyfika „Rozmów przy wspólnym stole”
25:09-37:37 Część II: „Co dobrego wydarza się przy wspólnym stole?” – o korzyściach, ale też i o trudnościach związanych z prowadzeniem rozmów w bibliotekach 
37:40-55:20 Część III: „Możecie na nas liczyć! (I do nas dołączyć!)”:
37:47-53:17 – o wsparciu eksperckim, na które będą mogły liczyć w tym roku osoby uczestniczące w projekcie (zarówno już biorące udział w projekcie, jak i te, które dopiero chcą do niego dołączyć)
53:18-55:20 – o tym, jak nowa biblioteka może dołączyć do działań projektowych.

Materiały pomocnicze, o których mowa podczas webinarium –  „ściągawki” do 8 tematów rozmów oraz materiały graficzne do pobrania znajdziecie w artykule Nowe tematy do "Rozmów przy wspólnym stole".


2. edycja projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.