Para-buch dołącza do akcji #MłodziDzieciom!

Czytanie rozwija, bawi, zmniejsza stres. Czytanie dzieciom angażuje je, buduje więzi, pomaga w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji dzieci – także takich, które będą niezbędne w przyszłości. Dlatego wraz z Fundacją Powszechnego Czytania zachęcamy biblioteki do włączenia się w akcję propagowania czytania dzieciom w czasie epidemii. Jest to czas szczególny dla nas wszystkich. Czas, w którym książka może nam pomóc łatwiej poradzić sobie z trudnościami, a ponadto przekuć obecny kryzys w przyszłe sukcesy.

Częścią inicjatywy #TerazCzasNaCzytanie jest akcja #MłodziDzieciom angażująca uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich do nagrywania czytanych ptrzez siebie książek dla dzieci. Filmiki są następnie przesyłane do Fundacji Powszechnego Czytania i zgodnie z prawem udostępniane na kanale YouTube Fundacji. 

Zapraszamy biblioteki biorące udział w projekcie „Para-buch! Książka w ruch!” do włączenia się w tę akcję! Ideą projektu jest promowanie książki popularnonaukowej dla dzieci, zachęcanie dzieci do zainteresowania się nauką, rozbudzanie ich ciekawości świata i kształtowanie nawyku czytania. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią nie ma obecnie możliwości organizacji spotkań dla dzieci w bibliotece. Co więcej, restrykcje będą obowiązywać prawdopodobnie przez dłuższy czas. Ograniczeniem dla bibliotek jest też obowiazujące prawo, zgodnie z którym czytać przez internet można jedynie książki z domeny publicznej – w przypadku książek chronionych prawem konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich! 

#MłodziDzieciom – co może zrobić biblioteka?

 • znajdź młodą osobę – ucznia/uczennicę starszej klasy szkoły podstawowej lub szkoły średniej – może to być wolontariusz/wolontariuszka, z którymi już współpracujesz w projekcie lub inny młody czytelnik/czytelniczka,
 • przekaż jej informację o akcji #MłodziDzieciom i zachęć do wzięcia udziału, udostępnij książkę do czytania,
 • poproś o nagranie filmiku, na którym uczeń/uczennica czyta fragment książki zgodnie z zasadami w regulaminie akcji, 
 • zachęć do wykonania prostego doświadczenia lub zabawy związanej tematycznie z czytaną książką – niech to doświadczenie lub zabawa także znajdzie się na filmiku!
 • poproś o przesłanie filmiku do swojej biblioteki,
 • sprawdź, czy filmik spełnia wymagania zawarte w regulaminie akcji, a następnie prześlij go lub udostępnij Agnieszcze Koszowskiej (agnieszka.koszowska@frsi.org.pl).

Zasady akcji:

 • nagrany filmik może mieć maksymalną długość 10 minut,
 • wolontariusz (młody czytelnik lub czytelniczka) musi mieć ukończone 13 lat,
 • filmik można nagrać i przesłać w okresie, w którym ze względu na stan epidemii nieczynne są placówki edukacyjne i oświatowe,
 • na nagraniu nie może być widoczna twarz czytelniczki/czytelnika, ani innych osób,
 • wolontariusz zobowiązany jest powiedzieć na początku i na końcu nagrania, którą książkę czytał podczas nagrania – tj. powinien podać tytuł książki, autora, ilustratora oraz wydawnictwo i pokazać na nagraniu okładkę książki, 
 • wolontariusz nie może montować, animować ani w inny sposób opracowywać ilustracji z książki, którą czyta.,
 • nagranie nie może też wykorzystywać innych utworów objętych prawami autorskimi, jak np. utworu muzycznego objętego prawami autorskimi,
 • można czytać jedynie książki oferowane przez wydawnictwa z listy #MłodziDzieciom – dostępnej w regulaminie akcji: https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin_04.21.pdf
 • można przeczytać i ewentualnie pokazać na nagraniu maksymalnie 10% treści książki (co dotyczy także ilustracji), 
 • nagrania zgodne z Regulaminem będą dostępne na YouTube Fundacji Powszechnego Czytania do końca wakacji szkolnych 2020 r., potem zostaną usunięte.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie: https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin_04.21.pdf

Informacji o akcji udzielają:
Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl
Hanna Buchner: hanna.buchner@fpc.org.pl 
  

 

 

 

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.