Weź udział w konkursie „Moje cyfrowe życie” - Tydzień z Internetem 2021!

Konkurs "Moje cyfrowe życie" organizujemy w ramach kampanii „Tydzień z Internetem” oraz w ramach projektu „My Digital Life”. 

 

Cele konkursu:

  • uzyskanie zbioru inspiracji – materiałów multimedialnych (filmów, prezentacji, pokazów zdjęć itp.) pokazujących działania instytucji uczestniczących w kampanii „Tydzień 
  • z Internetem 2021”, 
  • promocja działań instytucji zrealizowanych w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2021”,
  • zebranie doświadczeń bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i edukacją, z działań wykorzystujących wartościowe zasoby i narzędzia cyfrowe, a także popularyzujących wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z nich.

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu relacji z działań zrealizowanych w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2021” w formie materiału multimedialnego (filmu wideo, pokazu zdjęć, multimedialnej prezentacji itp.) prezentującego przeprowadzone działanie lub działania w ramach kampanii i przesłaniu linku wraz z krótkim opisem za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/TwDgy5XQGYqkrmvF9

W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące elementy:

  • link do materiału multimedialnego,
  • informacja o temacie działania lub działań albo scenariuszu lub scenariuszach Tygodnia z Internetem (jeśli scenariusze zostały wykorzystane),
  • informacja o grupie docelowej, do której zostało skierowane działanie lub działania,
  • informacja o formie organizacyjnej przeprowadzonego działania lub działań (np. stacjonarnie,  online, z udziałem osób uczestniczących czy z formie opublikowanego nagrania, narzędzie, z jakiego korzystano itp.),
  • krótki opis przebiegu działania lub działań,
  • refleksja – krótki opis tego, czego nas nauczył udział w kampanii, z jakimi wyzwaniami wiązała się realizacja działania/działań w roku 2021, co się udało, a co nie, z czego jesteśmy dumni itp. 

Termin przesyłania zgłoszeń to 7 maja 2021 r.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy z Agnieszką Koszowską: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!


"Tydzień z Internetem" (All Digital Week) to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową All Digital. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

***

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Microsoft Polska od 2020 roku realizuje projekt My Digital Life w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability. Wspiera dorosłych oraz dzieci i młodzież w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliża uczestnikom narzędzia pracy zdalnej oraz rozwija kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazuje wiedzę konieczną do uruchomienia własnego biznesu online.

Firma Microsoft pomaga 25 milionom osób zdobyć nowe umiejętności cyfrowe. Sprawdź ofertę darmowych kursów online!