Wyniki konkursu "Wakacje z e-learningiem"

Zadanie konkursowe polegało na ukończeniu przez dowolną liczbę osób pracujących w bibliotece przynajmniej jednego z dwóch kursów e-learningowych dostępnych na platformie https://kursy.frsi.org.pl/ („Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?” i „Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt”) oraz przygotowaniu pisemnej wypowiedzi zawierającej opis doświadczeń i korzyści z udziału.

Do konkursu w wymaganym terminie wpłynęły 2 zgłoszenia - serdecznie za nie dziękujemy! Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń pod względem zgodności z regulaminem zdecydowaliśmy się nagrodzić obie biblioteki, które wzięły udział w konkursie. Są to:

  • Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
  • Biblioteka szkolna w Szubinie

Do bibliotek tych trafią pakiety książek na temat rozwoju osobistego, zarządzania zespołem i projektami. 

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs "Wakacje z e-learningiem" realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.