Wyniki naboru do akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”

Akcja „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na terenie Polski i adresujących swoją ofertę do dzieci i młodzieży. W ramach akcji 100 bibliotek, które zgłosiły się jako pierwsze przez formularz online udostępniony w dniu 29.09.2021 r., otrzyma pakiety komiksów i gier planszowych, na bazie których zorganizuje minimum jedno wydarzenie dla dzieci i/lub młodzieży, a następnie opublikuje relację z wydarzenia na labib.pl do 17 listopada 2021 r.

Uwaga: zgodnie z regulaminem oraz informacją przekazaną podczas webinarium inaugurującego akcję „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” (w dniu 29.09.2021 r.) w akcji mogą wziąć udział biblioteki rozumiane jako instytucje, a nie poszczególne placówki biblioteczne. Oznacza to, że jeśli swoje zgłoszenia wysłało kilka placówek, np. biblioteka główna i filia lub kilka filii tej samej biblioteki publicznej lub pedagogicznej, do akcji została przyjęta jedna biblioteka (jako instytucja), a nie osobno jej zgłoszone filie. Otrzyma zatem 1 pakiet komiksów i gier, a nie osobne pakiety dla każdej zgłoszonej placówki. W takim przypadku na liście przyjętych bibliotek znalazło się zgłoszenie z danej biblioteki przesłane jako pierwsze (najwcześniej), nawet jeśli pochodziło z filii, a nie z biblioteki głównej. Natomiast zadanie konkursowe taka biblioteka może zrealizować w dowolnej placówce.  

 

Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem akcją, i tym samym dużo większą niż przewidywana liczbą zgłoszeń, organizatorzy zdecydowali się przyznać kolejnym 367 bibliotekom „pakiety pocieszenia” składające się z komiksów i gier. Biblioteki, które otrzymają takie pakiety, mogą zrealizować zadanie konkursowe, ale nie muszą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim bibliotekom przyjętym do akcji!