Wyniki rekrutacji do projektu "Kliknij. Sprawdź. Zrozum."

Ze względu na wysoką jakość Państwa zgłoszeń zdecydowaliśmy się przyjąć do programu o dwie biblioteki więcej niż planowaliśmy. Dodatkowo 8 bibliotek znalazło się na liście rezerwowej. W przypadku wycofania się jakichś bibliotek z listy zakwalifikowanych, zaproponujemy udział w projekcie bibliotekom z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością na tej liście. 

Każda z bibliotek zakwalifikowanych do udziału w programie otrzyma w poniedziałek 13 maja informację dotyczącą terminu uczestnictwa w szkoleniu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.