Druk 3D, robotyka, modelowanie, projektowanie gier… W Piekarach Śląskich młodzi programują swoją ciekawość!

W maju 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich zostałą laureatką konkursu w ramach międzynarodowego Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych EIFL-PLIP (Public Library Innovation Programme).

Biblioteka znalazła się wśród dziesięciu bibliotek i współpracujących z bibliotekami organizacji z całego świata, które wywalczyły granty w wysokości 20 000 dolarów na realizację działań dla dzieci i młodzieży, wykorzystujących w kreatywny sposób nowe technologie. Dzięki pozyskanemu grantowi MBP zrealizowała projekt pt. „Programowanie ciekawości”.

Głównym celem biblioteki w projekcie było pobudzenie ciekawości młodych mieszkańców Piekar Śląskich w obszarze nowych technologii (między innymi poprzez wykorzystanie grywalizacji) oraz rozwinięcie ich wyobraźni i kreatywności. Partnerami biblioteki były instytucje, organizacje i podmioty komercyjne: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci im. Karola Goduli w Chorzowie, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, firma Piekary.net, a także firma Microsoft.

W ramach projektu zrealizowano działania edukacyjne dla dzieci młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, programów i usług, umożliwiających uczenie się różnych rozwiązań technologicznych poprzez zabawę, grywalizację i wspólne tworzenie. Zorganizowano zajęcia, podczas których młodzi programowali roboty Lego Mindstorms, uczyli się modelowania obiektów 3D w programie Blender, poznawali czujnik ruchu Kinekt, drukowali na drukarce przestrzennej i projektowali gry na urządzenia mobilne. Zaś starsi mieszkańcy Piekar Śląskich zdobywali przy okazji nowe umiejętności na warsztatach z obsługi smartfonów.

Piekarska MBP wraz z partnerami zainaugurowała też cykliczną imprezę Miejskie Dni Informatyki, podczas której odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa w sieci, konkurs wiedzy informatycznej dla gimnazjalistów, turniej gry sieciowej „Leage of Legends” oraz gra terenowa „Dorwij małpę”, wykorzytująca zadania z różnych dziedzin informatyki.

Projekt „Programowanie ciekaości” wywołał duże zainteresowanie nowatorskimi i niestandardowymi działaniami biblioteki i był prezentowany we współpracujących z biblioteką instytucjach i organizacjach w różnych krajach. Tekst o projekcie został zamieszczony w serwisie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA  http://www.ifla.org/node/9626. Podsumowanie projektu odbyło się 29 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich.

Robotyka, drukowanie w 3D, projektowanie gier czy zajęcia ruchowe z sensorami Kinekt mogą się wydawać nieco odległe od działań, z którymi kojarzone są na co dzień biblioteki publiczne. Projekt biblioteki w Piekarach Ślaskich pokazuje jednak, że najświeższe rozwiązania  technologiczne są nie tylko tym, co przyciąga młodzież do bibliotek, ale także tym, co może pomóc bibliotekom w realizacji ich zadań: m.in. w rozwijaniu kreatywności młodych ludzi i ich indywidualnych uzdolnień oraz gotowości do zdobywania wiedzy różnymi dostępnymi sposobami. A drukarka przestrzenna obok tradycyjnych drukowanych książek nie wydaje się, jako narzędzie wspierające rozwój, niczym niestosownym…