Miasto z drukarki 3D w bibliotece w Kownie

W Bibliotece Publicznej im. Vincasa Kudirki w Kownie młodzi wykonali makietę swojego miasta z miniatur budynków wydrukowanych na bibliotecznej drukarce 3D. Mini-budowle mają ruchome części, alarmy przeciwwłamaniowe i oświetlenie, dzięki elementom elektronicznym z zestawów Arduino. Projekt zyskał uznanie organizacji EIFL, która nagrodziła go w tegorocznej edycji konkursu "EIFL Public Library Innovation Award".

Młodzi Litwini, podobnie jak Polacy, częściej studiują kierunki społeczne, studia techniczne cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Tak jak i u nas, brakuje tam informatyków, a młodzi humaniści zagrożeni są bezrobociem. Bibliotekarze, świadomi wyzwań w swoich społecznościach, starają się wspólnie z partnerami proponować możliwe rozwiązania problemu. Tak właśnie powstał projekt zrealizowany przez miejską bibliotekę w Kownie we współpracy z biblioteką w Kłajpedzie i organizacją pozarządową „Szkoła robotyki”.

Celem projektu było zainteresowanie młodych ludzi dziedzinami technicznymi, co w przyszłości może zwiększyć (i zróżnicować) ich możliwości wyboru zawodu. Nazwę projektu (lit. „Atrask save 3D mieste”) można przetłumaczyć jako: „Odnajdź siebie w trójwymiarowym mieście”, w znaczeniu: „odkryj swój talent, pasję i potencjał”. W projekcie wzięło udział 24 młodych ludzi w wieku od 14 do 19 lat. Na zajęciach w bibliotece uczyli się podstaw elektroniki, projektowania i drukowania w 3D, ekperymentowali i realizowali własne projekty. Mogli też porozmawiać z doradcą zawodowym, odwiedzić firmy technologiczne i odbyć w nich staże.

W tych niełatwych tematach bibliotekę wspomagali partnerzy i inni sprzymierzeńcy, np. litewskie stowarzyszenie inżynierów czy nauczyciele przedmiotów ścisłych z kowieńskich szkół. Szkolenia (również dla bibliotekarzy) zapewniła organizacja non-profit, zajmująca się m.in. prowadzeniem zajęć z programowania i warsztatów robotycznych.

Projekt został sfinansowany z grantu Biblioteki Narodowej w Wilnie – operatora programu „Biblioteki dla Innowacji”, czyli litewskiego odpowiednika polskiego Programu Rozwoju Bibliotek.

O projekcie można przeczytać na stronie EIFL.

***

Wizyta w litewskich bibliotekach jest elementem projektu „Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries”, finansowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, poświęconego działalności edukacyjnej bibliotek publicznych. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami z Litwy, Łotwy, Belgii, Holandii i Norwegii.

Podczas realizacji projektu staramy się zebrać interesujące i innowacyjne pomysły wdrażane w bibliotekach w krajach partnerskich oraz ich doświadczenia w pracy z dorosłymi użytkownikami. Wizyty w bibliotekach na Łotwie i warsztaty przeprowadzone z udziałem zespołu projektowego oraz miejscowych bibliotek i ich partnerów to swoisty rekonesans zarówno po projektach już realizowanych, jak i planach na przyszłość. Podróżując przez kolejne miasta i miasteczka analizujemy formy pracy bibliotek, przygotowujemy listę nowych kompetencji przydatnych bibliotekarzom oraz innym lokalnym edukatorom, a także zastanawiamy się, jakie działania powinny podejmować centra dla społeczności loklanej, aby lepiej – bardziej jakościowo i na większą skalę – wspierać procesy uczenia się przez całe życie.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Koszowska