OpenStreetMap – społecznościowa mapa świata

Bibliotekarzy poszukujących nowych, ciekawych źródeł informacji w Internecie z pewnością zainteresuje projekt OpenStreetMap, w ramach którego powstaje interaktywna mapa, współtworzona przez amatorów–pasjonatów z całego świata.

„Społecznościowa” mapa OpenStreetMap nazywana jest „Wikipedią map”, ponieważ projekt działa podobnych zasadach, co internetowa „wolna encyklopedia”. Każdy może tworzyć, rozwijać, poprawiać mapę i zamieszczać na niej dodatkowe informacje. Podobieństw do Wikipedii jest zresztą więcej – do prezentacji mapy został wykorzystany mechanizm Wiki (i oprogramowanie MediaWiki), dzięki któremu możliwa jest edycja danych i współpraca on-line autorów projektu.

Pozyskiwanie danych do OpenStreetMap, takich jak ukształtowanie terenu, rozmieszczenie dróg i obiektów, zabudowa, kontury zbiorników wodnych itp. odbywa się na różne sposoby. Najczęściej stosowaną metodą pracy jest przemieszczanie się po danym terenie z mobilnym urządzeniem GPS, które rejestruje przebytą trasę. Można także skopiować do OSM dane z innych serwisów, jeśli zasady ich udostępniania na to pozwalają. Autorzy mapy korzystają też z innych źródeł pozwalających na pozyskanie czy weryfikację istotnych informacji, dotyczących „mapowanego” obszaru. Jednym z takich źródeł jest fotografia satelitarna i lotnicza, innym – badanie terenu z autopsji lub wykorzystywanie posiadanej wiedzy o położeniu czy rodzajach obiektów.

Na mapie mogą być też zamieszczane bardziej szczegółowe informacje o charakterze praktycznym, np. rozmieszczenie skrzynek na listy, trasy komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowe, polecane przez autorów miejsca itp.

Zebrane dane udostępniane są na wspólnej mapie OpenStreetMap na licencjach Creative Commons „Uznanie autorstwa” i „Na tych samych warunkach”.

Twórcy OpenStreet Map wypracowali proste, a jednocześnie nowatorskie metody zbierania informacji do tworzonej mapy. Jedną z nich jest wykonywanie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem latawca lub balonu atmosferycznego oraz aparatów cyfrowych lub komórek. Technika ta została zastosowana podczas warsztatu digitalizacyjnego w trakcie Obozu Kultury 2.0 MediaLab w Chrzelicach na Opolszczyźnie, którego uczestnicy zajmowali się m.in. tworzeniem mapy Chrzelic oraz zbieraniem i archiwizowaniem lokalnego dziedzictwa kultury.

Projekt OpenStreetMap to, obok znanego serwisu Google Maps, cenne źródło informacji geograficznej, na bieżąco uaktualniane przez twórców z całego świata, dbających o jak najdokładniejsze odwzorowanie mapowanych obszarów. Bywa też cennym uzupełnieniem map Google, zwłaszcza dla osób poszukujących map lub planów niewielkich miejscowości.

Autorka artykułu: Agnieszka Koszowska