Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo

Przedstawiamy bezpłatny kurs e-learningowy o rzecznictwie na rzecz bibliotek. Kurs przeznaczony jest do samodzielnej nauki. Serdecznie zapraszamy do udziału w nim wszystkie osoby zainteresowane jego tematyką!

Sformułowanie „rzecznictwo” brzmi obco? Budzi wątpliwości? W skrócie, oznacza ono występowanie w czyimś imieniu – po to, by osiągnąć określony cel – na przykład otrzymać wsparcie niezbędne do realizacji określonego pomysłu, pozyskać fundusze etc. Działania rzecznicze powinny więc prowadzić wszystkie biblioteki! Podczas naszego kursu podpowiadamy, w jaki sposób robić to naprawdę skutecznie.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z KURSU?

Kurs przygotowaliśmy z myślą o bibliotekarkach i bibliotekarzach pracujących w bibliotekach publicznych i zawarte w nim historie oraz tematy ćwiczeń odpowiadają specyfice tych bibliotek. Ale z kursu mogą skorzystać także bibliotekarki i bibliotekarze z różnych bibliotek, a także wszystkie inne osoby zainteresowane jego tematyką.

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z KURSU?

  • Kurs przeznaczony jest do samodzielnej nauki.
  • Wystarczy utworzyć konto na platformie Moodle z naszymi kursami, zapisać się do kursu „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”  i zacząć naukę.
  • Kurs jest dostępny bez ograniczeń czasowych – możesz z niego korzystać we własnym tempie, kiedy chcesz i tak długo, jak będzie Ci to potrzebne.
  • Kurs jest bezpłatny.
  • Czas „przejścia” kursu zależy od wielu czynników, w tym od  indywidualnych preferencji, tempa nauki, czy stopnia znajomości prezentowanych w kursie zagadnień. Szacujemy, że do ukończenia kursu potrzeba około 15 godzin,
  • Po ukończenu kursu, czyli „przejściu” wszystkich modułów, otrzymasz certyfikat. Będzie można go pobrać samodzielnie ze swojego konta na platformie z kursem – pojawi się tam automatycznie po ukończeniu ostatniego modułu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Wprowadzenie

Czym jest rzecznictwo, po co je stosować, w jaki sposób prowadzić działania rzecznicze i do kogo je kierować? Zanim zaczniesz wdrażać rzecznictwo w praktyce, warto poznać odpowiedzi na wymienione pytania. Pomożemy Ci odróżnić rzecznictwo od innych zjawisk: PR, partnerstwa i fundraisingu. Dowiesz się również, kto powinien przejąć rolę rzecznika i ocenisz swoje kompetencje przydatne w prowadzeniu działań rzeczniczych.

Moduł 2: Zasoby biblioteki

Rozpoczynając przygodę z rzecznictwem zacznij od przygotowania Planu Rzecznictwa biblioteki. Jego podstawą powinny być zasoby, czyli to, czym dysponuje biblioteka, i co może jej pomóc w prowadzeniu działań rzeczniczych. Zasobem będą więc zarówno oferta, użytkownicy, jak i zatrudnieni tu ludzie. W tym module określisz zasoby swojej biblioteki i sprawdzisz, czy Twoje przekonania i motywacje utrudniają Ci pełnienie rzeczniczej roli czy może ułatwiają to zadanie.

Moduł 3: Problemy rzecznicze

Chcąc za pomocą rzecznictwa rozwiązać jakiś problem biblioteki, trzeba go najpierw zidentyfikować. W tym module określisz zatem problem rzeczniczy Twojej biblioteki i wykonasz krótki test, dzięki któremu zweryfikujesz, czy to właśnie rzecznictwo będzie odpowiednim narzędziem do uporania się z nim. Dokonasz również analizy takiego problemu: wskażesz jego przyczyny, przedstawisz dowody i określisz rozwiązania.

Moduł 4: Cele rzecznicze

Znając problem rzeczniczy biblioteki, możesz określić cel główny rzecznictwa. Do jego realizacji niezbędny będzie dobry wizerunek biblioteki oraz zbudowanie pozytywnych relacji z ludźmi, do których będziesz się zwracać w swojej sprawie. Dowiesz się, jak taki cel sformułować, aby był zgodny z zasadą RUMAK, a także w jaki sposób wyznaczyć tzw. cele wspierające.

Moduł 5: Określenie adresatów rzecznictwa

Każde działanie rzecznicze kierujesz do ludzi. Dlatego w tej części kursu podpowiemy Ci, jak określić adresatów działań rzeczniczych – czyli osoby, do których będziesz się zwracać, aby uzyskać wsparcie Twojego pomysłu. Takich odbiorców podzielisz na grupy: adresatów głównych i pośrednich, dzięki czemu skuteczniej będziesz realizować swoje działania.

Moduł 6: Analiza adresatów: wizerunek, nastawienie, możliwości i potrzeby

W tym module skupisz się na analizie adresatów rzecznictwa. Określisz nastawienie adresatów do Twojego celu rzeczniczego przydzielając ich do grup: neutralnych, biernych lub aktywnych sojuszników, biernych lub aktywnych oponentów. Sprawdzisz, jak Twoi adresaci mogą włączyć się w działania rzecznicze – czyli jakie mają możliwości wsparcia biblioteki. Rozpoznasz również ich potrzeby i w rezultacie określisz, na co szczególnie zwrócić uwagę w komunikacji z nimi. Zbadasz też wizerunek swojej biblioteki.

Moduł 7: Przekaz rzeczniczy

Przekaz rzeczniczy to krótka wypowiedź, która może Ci pomóc w realizacji rzeczniczego celu. Na tyle zwięzła, by móc ją powiedzieć podczas przejażdżki windą. W tym module przyjrzysz się różnym przekazom i ocenisz, który z nich brzmi dla Ciebie przekonująco. Poznasz także strukturę przekazu rzeczniczego i zgodnie z nią ułożysz swój tekst. Dowiesz się także, jak dostosować go do różnych adresatów.

Moduł 8: Prezentacja o bibliotece

Prezentacja przedstawiająca bibliotekę musi być ciekawa! Jak ją przygotować? Zaczniesz od zidentyfikowania typowych błędów popełnianych przez bibliotekarzy podczas opowiadania o działalności biblioteki. Następnie zaplanujesz strukturę wystąpienia według zasady 3 × P. Przekonasz się też, że opowiadając o działalności biblioteki, warto pokazywać zarówno historie konkretnych ludzi, których życie zmieniło się dzięki bibliotece, jak i liczby, które wzmacniają argumentację.

Moduł 9: Regularne działania i kampanie rzecznicze

Rzecznictwo można realizować zarówno poprzez regularne działania, jak i kampanie rzecznicze. W tym module dowiesz się więc, co i kiedy wybrać. Poznasz katalog rozmaitych działań, jakie z sukcesem zrealizowały polskie biblioteki. Dowiesz się również, na czym może polegać kampania rzecznicza i jak ją zaplanować.

Moduł 10: Relacje z mediami

Regularne komunikowanie się z mediami przyczynia się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku biblioteki i realizacji celów rzeczniczych. W tym module dowiesz się jak rozpoznawać potrzeby merytoryczne, psychologiczne i proceduralne dziennikarzy, jak również w jaki sposób pisać dobre informacje prasowe. Czyli takie, które dziennikarze będą chętnie wykorzystywać – i w rezultacie informować o działalności biblioteki.

Moduł 11: Budowanie wizerunku i dobrych relacji przez stronę internetową biblioteki i media społecznościowe

Obecność i aktywność w internecie może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku i dobrych relacji z otoczeniem. Podpowiemy Ci, jak ocenić, czy strona internetowa biblioteki jest dobrze zaprojektowana i tym samym zachęca do korzystania z jej usług. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przygotowując materiały o bibliotece, zespole biblioteki i jej ofercie, by były ciekawe, zrozumiałe i zachęcające. Będziesz rozróżniać pojęcia: „funkcjonalność” i „użyteczność” strony internetowej. Poznasz też specyfikę różnych mediów społecznościowych.

CO JEST POTRZEBNE DO SKORZYSTANIA Z KURSU?

Aby zapoznać się z materiałami kursu, potrzebujesz komputera z dostępem do internetu, a także słuchawek albo głośnika, ponieważ kurs zawiera dźwięk (instrukcje wyświetlają się na ekranie i  podawane są głosowo). Moduły kursu to interaktywne prezentacje. Każdy moduł składa się z kilkunastu slajdów z tekstem, rysunkami oraz ćwiczeniami. Pomiędzy slajdami poruszamy się klikając czerwone strzałki po obu stronach slajdu. Na slajdach czytamy ich treść, klikamy polecenia, przyciski, rysunki itp., lub przeciągamy różne elementy zgodnie z instrukcjami (pisemnymi i głosowymi). Nie jest potrzebny mikrofon ani kamera.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  • Wejdź na stronę https://kursy.frsi.org.pl/ i kliknij przycisk „Zaloguj się”.
  • Na stronie logowania kliknij przycisk „Załóż konto”.
  • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (zgoda na ich przetwarzanie jest wymagana, aby wziąć udział w kursie) i kliknij przycisk „Dalej”
  • Wypełnij formularz rejestracyjny, zweryfikuj adres e-mail i zacznij korzystać z kursu.

Pytania i uwagi dotyczące kursu prosimy kierować na adres agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Kurs „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009 2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.