Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo

Przedstawiamy bezpłatny kurs e-learningowy o rzecznictwie na rzecz bibliotek. Kurs przeznaczony jest do samodzielnej nauki. Serdecznie zapraszamy do udziału w nim wszystkie osoby zainteresowane jego tematyką!

Sformułowanie „rzecznictwo” brzmi obco? Budzi wątpliwości? W skrócie, oznacza ono występowanie w czyimś imieniu – po to, by osiągnąć określony cel – na przykład otrzymać wsparcie niezbędne do realizacji określonego pomysłu, pozyskać fundusze etc. Działania rzecznicze powinny więc prowadzić wszystkie biblioteki! Podczas naszego kursu podpowiadamy, w jaki sposób robić to naprawdę skutecznie.

Do udziału w kursie zapraszamy przede wszystkim biblioteki publiczne z małych miejscowości. Mogą wziąć w nim udział również inne zainteresowane nim osoby. Polecamy go szczególnie także pracownikom bibliotek szkolnych, pedagogicznych czy wojskowych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, osobom zatrudnionym w domach kultury i innych gminnych instytucjach.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z KURSU?

Kurs przygotowaliśmy z myślą o bibliotekarkach i bibliotekarzach pracujących w bibliotekach publicznych i zawarte w nim historie oraz tematy ćwiczeń odpowiadają specyfice tych bibliotek. Jednak zarządzanie projektami to uniwersalne zagadnienie. Wiedza na temat badania potrzeb odbiorców, generowania pomysłów na nowe usługi, posługiwania się „językiem” projektowym czy sprawnego funkcjonowania zespołu przyda się każdemu. Dlatego z naszego kursu mogą skorzystać bibliotekarki i bibliotekarze z różnych bibliotek, a także wszystkie inne osoby zainteresowane jego tematyką.

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z KURSU?

  • Kurs przeznaczony jest do samodzielnej nauki.
  • Wystarczy utworzyć konto na platformie Moodle z naszymi kursami, zapisać się do kursu „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”  i zacząć naukę.
  • Kurs jest dostępny bez ograniczeń czasowych – możesz z niego korzystać we własnym tempie, kiedy chcesz i tak długo, jak będzie Ci to potrzebne.
  • Kurs jest bezpłatny.
  • Czas „przejścia” kursu zależy od wielu czynników, w tym od  indywidualnych preferencji, tempa nauki, czy stopnia znajomości prezentowanych w kursie zagadnień.
  • Po ukończenu kursu, czyli „przejściu” wszystkich modułów, otrzymasz certyfikat. Będzie można go pobrać samodzielnie ze swojego konta na platformie z kursem – pojawi się tam automatycznie po ukończeniu ostatniego modułu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Wprowadzenie

Czym jest rzecznictwo, po co je stosować, w jaki sposób prowadzić działania rzecznicze i do kogo je kierować? Zanim zaczniesz wdrażać rzecznictwo w praktyce, warto poznać odpowiedzi na wymienione pytania. Pomożemy Ci odróżnić rzecznictwo od innych zjawisk: PR, partnerstwa i fundraisingu. Dowiesz się również, kto powinien przejąć rolę rzecznika i ocenisz swoje kompetencje przydatne w prowadzeniu działań rzeczniczych.

Moduł 2: Zasoby biblioteki

Rozpoczynając przygodę z rzecznictwem zacznij od przygotowania Planu Rzecznictwa biblioteki. Jego podstawą powinny być zasoby, czyli to, czym dysponuje biblioteka, i co może jej pomóc w prowadzeniu działań rzeczniczych. Zasobem będą więc zarówno oferta, użytkownicy, jak i zatrudnieni tu ludzie. W tym module określisz zasoby swojej biblioteki i sprawdzisz, czy Twoje przekonania i motywacje utrudniają Ci pełnienie rzeczniczej roli czy może ułatwiają to zadanie.

Moduł 3: Problemy rzecznicze

Chcąc za pomocą rzecznictwa rozwiązać jakiś problem biblioteki, trzeba go najpierw zidentyfikować. W tym module określisz zatem problem rzeczniczy Twojej biblioteki i wykonasz krótki test, dzięki któremu zweryfikujesz, czy to właśnie rzecznictwo będzie odpowiednim narzędziem do uporania się z nim. Dokonasz również analizy takiego problemu: wskażesz jego przyczyny, przedstawisz dowody i określisz rozwiązania.

Moduł 4: Cele rzecznicze

Znając problem rzeczniczy biblioteki, możesz określić cel główny rzecznictwa. Do jego realizacji niezbędny będzie dobry wizerunek biblioteki oraz zbudowanie pozytywnych relacji z ludźmi, do których będziesz się zwracać w swojej sprawie. Dowiesz się, jak taki cel sformułować, aby był zgodny z zasadą RUMAK, a także w jaki sposób wyznaczyć tzw. cele wspierające.

Moduł 5: Określenie adresatów rzecznictwa

Każde działanie rzecznicze kierujesz do ludzi. Dlatego w tej części kursu podpowiemy Ci, jak określić adresatów działań rzeczniczych – czyli osoby, do których będziesz się zwracać, aby uzyskać wsparcie Twojego pomysłu. Takich odbiorców podzielisz na grupy: adresatów głównych i pośrednich, dzięki czemu skuteczniej będziesz realizować swoje działania.

Moduł 6: Analiza adresatów: wizerunek, nastawienie, możliwości i potrzeby

W tym module skupisz się na analizie adresatów rzecznictwa. Określisz nastawienie adresatów do Twojego celu rzeczniczego przydzielając ich do grup: neutralnych, biernych lub aktywnych sojuszników, biernych lub aktywnych oponentów. Sprawdzisz, jak Twoi adresaci mogą włączyć się w działania rzecznicze – czyli jakie mają możliwości wsparcia biblioteki. Rozpoznasz również ich potrzeby i w rezultacie określisz, na co szczególnie zwrócić uwagę w komunikacji z nimi. Zbadasz też wizerunek swojej biblioteki.

Moduł 7: Przekaz rzeczniczy

Przekaz rzeczniczy to krótka wypowiedź, która może Ci pomóc w realizacji rzeczniczego celu. Na tyle zwięzła, by móc ją powiedzieć podczas przejażdżki windą. W tym module przyjrzysz się różnym przekazom i ocenisz, który z nich brzmi dla Ciebie przekonująco. Poznasz także strukturę przekazu rzeczniczego i zgodnie z nią ułożysz swój tekst. Dowiesz się także, jak dostosować go do różnych adresatów.

Moduł 8: Prezentacja o bibliotece

Prezentacja przedstawiająca bibliotekę musi być ciekawa! Jak ją przygotować? Zaczniesz od zidentyfikowania typowych błędów popełnianych przez bibliotekarzy podczas opowiadania o działalności biblioteki. Następnie zaplanujesz strukturę wystąpienia według zasady 3 × P. Przekonasz się też, że opowiadając o działalności biblioteki, warto pokazywać zarówno historie konkretnych ludzi, których życie zmieniło się dzięki bibliotece, jak i liczby, które wzmacniają argumentację.

Moduł 9: Regularne działania i kampanie rzecznicze

Rzecznictwo można realizować zarówno poprzez regularne działania, jak i kampanie rzecznicze. W tym module dowiesz się więc, co i kiedy wybrać. Poznasz katalog rozmaitych działań, jakie z sukcesem zrealizowały polskie biblioteki. Dowiesz się również, na czym może polegać kampania rzecznicza i jak ją zaplanować.

Moduł 10: Relacje z mediami

Regularne komunikowanie się z mediami przyczynia się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku biblioteki i realizacji celów rzeczniczych. W tym module dowiesz się jak rozpoznawać potrzeby merytoryczne, psychologiczne i proceduralne dziennikarzy, jak również w jaki sposób pisać dobre informacje prasowe. Czyli takie, które dziennikarze będą chętnie wykorzystywać – i w rezultacie informować o działalności biblioteki.

Moduł 11: Budowanie wizerunku i dobrych relacji przez stronę internetową biblioteki i media społecznościowe

Obecność i aktywność w internecie może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku i dobrych relacji z otoczeniem. Podpowiemy Ci, jak ocenić, czy strona internetowa biblioteki jest dobrze zaprojektowana i tym samym zachęca do korzystania z jej usług. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przygotowując materiały o bibliotece, zespole biblioteki i jej ofercie, by były ciekawe, zrozumiałe i zachęcające. Będziesz rozróżniać pojęcia: „funkcjonalność” i „użyteczność” strony internetowej. Poznasz też specyfikę różnych mediów społecznościowych.

CO JEST POTRZEBNE DO SKORZYSTANIA Z KURSU?

Aby zapoznać się z materiałami kursu, potrzebujesz komputera z dostępem do internetu, a także słuchawek albo głośnika, ponieważ kurs zawiera dźwięk (instrukcje wyświetlają się na ekranie i  podawane są głosowo). Moduły kursu to interaktywne prezentacje. Każdy moduł składa się z kilkunastu slajdów z tekstem, rysunkami oraz ćwiczeniami. Pomiędzy slajdami poruszamy się klikając czerwone strzałki po obu stronach slajdu. Na slajdach czytamy ich treść, klikamy polecenia, przyciski, rysunki itp., lub przeciągamy różne elementy zgodnie z instrukcjami (pisemnymi i głosowymi). Nie jest potrzebny mikrofon ani kamera.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  • Wejdź na stronę https://kursy.frsi.org.pl/ i kliknij przycisk „Zaloguj się”.
  • Na stronie logowania kliknij przycisk „Załóż konto”.
  • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (zgoda na ich przetwarzanie jest wymagana, aby wziąć udział w kursie) i kliknij przycisk „Dalej”
  • Wypełnij formularz rejestracyjny, zweryfikuj adres e-mail i zacznij korzystać z kursu.

Pytania i uwagi dotyczące kursu prosimy kierować na adres agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Kurs „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009 2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.