Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Kursy są bezpłatne, można z nich korzystać w dowolnym czasie. Zostały udostępnione na wolnych licencjach, wystarczy zalogować się jako gość i przeglądać treści. 

Obecnie dostępne są następujące kursy:

  • Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania
  • Poradnik prawa autorskiego. Barbara Szczepańska
  • Redakcja publikacji elektronicznych
  • Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu