Biblioteka less waste. Jak Biblioteka Gdynia na co dzień chroni środowisko?

Rezygnacja z plastiku, ekologiczne gadżety, wymiany książek i ubrań, debata klimatyczna… Ekologiczne postawy Biblioteki Gdynia przejawiają się zarówno w codziennej organizacji pracy bibliotekarzy w naszych dwudziestu jeden filiach, jak i dużych projektach ministerialnych i imprezach miejskich.

Przeczytaj inspirację na portalu labib.pl.