"Biblioteka! Więcej niż myślisz". Podsumowanie sześciu lat Programu Rozwoju Bibliotek

W publikacji znajdują się między innymi: dane liczbowe, zestawienia i opisy działań przeprowadzonych w ramach PRB, wypowiedzi bibliotekarek i bibliotekarzy biorących udział w programie oraz różnych osób zaangażowanych w jego realizację, a także dane z raportów badawczych, ilustrujące efekty programu.