Biblioteka online: program szkoleniowy - dobre praktyki

Pandemia spowodowała spektakularne zmiany w niemal każdej dziedzinie życia. Dla wielu osób funkcjonowanie w sferze online, nauka i praca zdalna, a także komunikowanie się na odległość stały się czymś oczywistym. Nie wszyscy jednak potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Bardzo prawdopodobne jest, że zmiany okażą się trwałe i będą wymagać nieustannego uczenia się, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności po to, by móc sprawnie funkcjonować w sferze online i wspierać w tym inne osoby. 

Biblioteki publiczne odgrywają ogromną rolę w życiu lokalnych społeczności. Zapewniają mieszkańcom dostęp do kultury i technologii, pomagają rozwiązywać codzienne problemy, rozwijać zainteresowania, a także pielęgnować lokalne wiezi. Ich oferta jest darmowa, a więc trafia przede wszystkim do osób, dla których korzystanie  z płatnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych jest utrudnione. Podczas bibliotecznych szkoleń, warsztatów czy zajęć ludzie uczą się korzystać z technologii, poznają źródła wiedzy, spotykają się z ekspertami, rozwijają swoje pasje, zdobywają przydatne umiejętności. 

W odpowiedzi na wyzwania pandemii i potrzebę przeniesienia działań bibliotek do świata online powstał projekt „Biblioteka online: program szkoleniowy”. W ramach projektu opracowaliśmy i zrealizowaliśmy program edukacyjny przygotowujący bibliotekarki i bibliotekarzy do wprowadzania oferty działań online dla różnych grup mieszkańców. 

Szkolenia w formie warsztatów online zrealizowaliśmy we współpracy z doświadczonymi trenerami, będącymi jednocześnie praktykami pracującymi w bibliotekach. W programie szkoleń znalazły się zagadnienia dotyczące dostępnych narzędzi i technologii umożliwiających lub ułatwiających tworzenie różnorodnych treści, zdalną komunikację, czy prowadzenie działań online. 

Przybliżyliśmy formy i metody pracy z różnymi grupami użytkowników bibliotek: dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami. Po szkoleniach zapewniliśmy uczestnikom i uczestniczkom wsparcie konsultacyjne w opracowywaniu planu i wdrożeniu działań online. Zrealizowaliśmy cykl webinariów poświęconych nowym technologiom, a także możliwościom i metodom pracy z różnymi grupami, również z osobami o specjalnych potrzebach. Przygotowaliśmy też tutoriale - filmy instruktażowe przybliżające wybrane narzędzia.     

Biblioteki biorące udział w projekcie zrealizowały swoje działania online w formie spotkań, warsztatów, wirtualnych wystaw czy innych wydarzeń przygotowanych i przeprowadzonych w formie zdalnej. Wybrane wydarzenia przezentujemy w niniejszym zbiorze dobrych praktyk. Znajdą w nim Państwo krótkie opisy działań bibliotek oraz linki do miejsc, w których można znaleźć więcej informacji.

Zapraszamy do lektury!

Materiał powstał jako część projektu "Biblioteka online - program szkoleniowy", sfinansowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura w sieci".