Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Opracowanie zawiera artykuły oraz materiały o charakterze poradnikowym, przygotowane przez ekspertki i ekspertów w zakresie funkcjonowania bibliotek, edukacji informacyjnej, cyfrowej i medialnej, szkoleń oraz wykorzystywania nowych technologii komunikacyjnych w działaniach bibliotek.

Publikacja jest dostępna na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępniona na licencji Creative Commons CC-BY-SA 4.0