Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem. Poradnik

Na podstawie uzyskanych opinii uczestników projektu opracowano wskazówki przybliżające krok po kroku, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach.

Publikacja, mająca charakter poradnikowy, składa się z 5 podstawowych części. W  pierwszej omówiono czym jest autyzm, skalę jego występowania, sposób odbierania i  przetwarzania zmysłów przez osoby nim dotknięte, podstawowe zaburzenia komunikacyjne i metody ich ograniczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań w bibliotece.

W  części drugiej opisano korzyści z  uczęszczania do biblioteki, dostrzeżone przez rodziców i terapeutów osób autystycznych.

W części trzeciej podano przykłady zrealizowanych projektów krajowych i zagranicznych, ukierunkowanych na aktywizację osób z autyzmem w  różnych dziedzinach życia. Stanowiły one ważne źródło inspiracji do działań podjętych w ramach realizacji projektu "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem".

W części czwartej omówiono przebieg wizyt w bibliotekach i zamieszczono wybrane relacje osób autystycznych oraz bibliotekarzy.

Ostatnia – piąta część poświęcona jest pomocom (dostępnym do pobrania na stronie projektu), które wspierają osoby z  autyzmem w samodzielnym poradzeniu sobie w bibliotece, a bibliotekarzy w ich obsłudze. Zamieszczono m.in. wskazówki ułatwiające komunikację z osobami autystycznymi wyżej i niżej funkcjonującymi, zrozumienie ich potrzeb, nie tylko czytelniczych.

Całość uzupełnia spis przydatnych lektur, linki do filmów instruktażowych obrazujących poruszanie się w bibliotece i zasady zachowań w określonych sytuacjach.

Możesz także zamówić drukowaną kopię poradnika. W tym celu skontaktuj się z Działem Sprzedaży Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.