Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

Wydawcy: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Muzeum Historii Polski i Koalicja Otwartej Edukacji.

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Centrum Cyfrowego, Muzeum Historii Polski i Koalicji Otwartej Edukacji. Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.