Edukacja-finansowa.org – zachęcamy do korzystania z portalu

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. Wobec widocznego zapotrzebowania na edukację finansową, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF.

Portal Edukacja-finansowa.org został uruchomiony na jesieni 2017 r. Opublikowaliśmy na nim rezultaty działań Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej: 

  • opracowanie dot. standardów edukacji finansowej 
  • mapę edukatorów finansowych – dane 41 osób z całej Polski, 
  • mapę narzędzi edukacji finansowej – zbiór blisko 60 fiszek z opisem różnorodnych narzędzi (publikacji, kursów, scenariuszy zajęć, gier itp.), do wykorzystania w działaniach edukacyjnych z osobami z różnych grup wiekowych. 

Ponadto na portalu zamieszczamy bieżące informacje, publikacje, opisy dobrych praktyk czy nagrania webinariów z zakresu edukacji finansowej. Portal gromadzi wiedzę niezbędną edukatorom, wspiera ich współpracę, a także zapewnića lepsze wykorzystanie istniejących, rozproszonych zasobów. 

Zachęcamy do korzystania z portalu i zapraszamy osoby zajmujące się edukacją finansową do wypróbowania dostępnych na portalu narzędzi, dołączenia do mapy edukatorów oraz do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami.