Jak pobudzać, wyzwalać i rozwijać kreatywność w bibliotece? - materiał edukacyjny z projektu DIDEL

W tym opracowaniu podpowiadamy, w jaki sposób biblioteki mogą działać bardziej kreatywnie, a także wyjaśniamy, dlaczego jest to ważne właśnie teraz. Przyglądamy się czynnikom wpływającym na to, że biblioteka staje się miejscem, które pomaga pobudzać, wyzwalać i rozwijać twórczy potencjał bibliotekarzy oraz użytkowników biblioteki.  

Zachęcamy do lektury osoby zarządzające bibliotekami, a także bibliotekarki, bibliotekarzy oraz wszystkie osoby, którym zależy na tym, by:

  • nauczyć się myśleć i działać bardziej kreatywnie,
  • pomagać innym rozwijać ich zdolności twórcze oraz umiejętności kreatywnego myślenia i działania,
  • ich biblioteka stała się miejscem, które pomaga ludziom pobudzać, wyzwalać i rozwijać ich twórczy potencjał.

Dzięki temu materiałowi dowiesz się:

  • dlaczego warto zachęcać do rozwijania kreatywności w bibliotece oraz jakie korzyści mogą dzięki temu odnieść bibliotekarze i użytkownicy biblioteki,
  • co można zmienić w zarządzaniu i kulturze organizacyjnej biblioteki, tak aby w jak największym stopniu wykorzystać twórczy potencjał zespołu bibliotekarzy, 
  • jak biblioteka może pomóc ludziom pobudzać, wyzwalać i rozwijać ich twórcze zdolności, 
  • czym charakteryzuje się i jakie cechy posiada instytucja działająca kreatywnie, 
  • jakie cechy ma twórczy zespół biblioteki, a jakie twórczy dyrektor / dyrektorka.

Projekt "Daily innovators and daily educators in the libraries" jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.