Jak rozwinąć skrzydła Polski lokalnej? Podsumowanie debat lokalnych 2015–2017

W debatach uczestniczyły osoby reprezentujące różne środowiska - ich dyskusje wspierali gospodarze i  moderatorzy. Spotkania były organizowane w formie warsztatów w oparciu o jednolity scenariusz, przygotowany przez FRSI. Debaty dotyczyły następujących tematów:

1. Jakich kompetencji potrzebujemy, aby osiągnąć sukces?
(edycja 2015)

2. Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej?
(edycja 2016)

3. Jak zbudować tożsamość lokalnych społeczności?
(edycja 2017)

Zachęcamy do lektury raportu!

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” realizuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Debaty lokalne odbywają się jako część Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. 

Więcej o projekcie: www.kongresobywatelski.pl, zakładka: Debaty lokalne