Myślenie projektowe (design thinking) w pigułce dla bibliotek

W tym materiale przedstawiamy koncepcję myślenia projektowego (ang. design thinking), rozumianą jako specyficzna metoda projektowania produktów lub usług oraz sposób rozwiązywania problemów. Opisujemy modele, fazy i etapy pracy metodą design thinking i podpowiadamy, jak można ją wykorzystać w bibliotece do przygotowywania i wdrażania nowych usług.

Zachęcamy do lektury osoby zarządzające bibliotekami oraz pracujące w bibliotekach (i nie tylko), zainteresowane nowatorskimi metodami projektowania oraz twórczym podejściem do rozwiązywania problemów.

Dzięki temu materiałowi dowiesz się:

  • czym jest myślenie projektowe i jaka jest jego rola w procesie przygotowywania i wdrażania nowych usług oraz rozwiązywania problemów,
  • co to jest myślenie dywergencyjne (rozbieżne) i konwergencyjne (zbieżne),
  • jakie są modele, fazy i etapy pracy metodą design thinking,
  • jak można zastosować myślenie projektowe w bibliotece.

Projekt "Daily innovators and daily educators in the libraries" jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.