Organizacja szkoleń

W szkoleniach brali udział pracownicy działów instrukcyjno-metodycznych. W czasie szkoleń uczestnicy rozwijali swoje kompetencje w następujących obszarach:

  • badanie potrzeb szkoleniowych,
  • formułowanie celów szkoleń,
  • organizacja szkoleń, w tym kontraktowanie usług szkoleniowych,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych,
  • prowadzenie szkoleń,
  • promocja szkoleń.