Pakiet materiałów dla bibliotek przyjaznych osobom z autyzmem

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem i ich opiekunom, że biblioteka może być miejscem w którym warto spędzać czas wolny. Biblioteki to także przestrzeń społeczna, która pozwala osobie z autyzmem ćwiczyć się w kompetencjach społecznych.

Pakiet zawiera między innymi: rozmówki biblioteczne, wzór specjalnej karty czytelnika, piktogramy służące do komunikacji bibliotekarz - osoba z autyzmem, wzór oznakowania biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem, tablice z zasadami obowiązującymi w bibliotekach, a także przykładowe mapy biblioteki do wykorzystywania jako pomoc w poruszaniu się osobom z autyzmem w przestrzeni w biblioteki.

Pakiet materiałów dostępny jest do pobrania na stronie projektu

Realizatorzy projektu proszą biblioteki, które zdecydują się skorzystać z materiałów, o przesyłanie takiej informacji do Biura ZG SBP (biuro@sbp.pl), w celu zamieszczenia na mapie bibliotek przyjaznych osobom z autyzmem.

Dowiedz się więcej o projekcie Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem.