Para-buch! Książka w ruch! Podręcznik dla osób prowadzących spotkania w bibliotekach

W ramach projektu "Para-buch! Książka w ruch!" w 100 bibliotekach w pięciu województwach (lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim) odbywają się spotkania, podczas
których dzieci w wieku od 3 do 10 lat słuchają czytanych głośno książek popularnonaukowych, biorą udział w różnych grach, zabawach, warsztatach i przeprowadzają proste eksperymenty. Znakomitym wkładem
w realizację przedsięwzięcia jest wsparcie wolontariuszy – osób posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinach, których dotyczą spotkania. Dzięki wolontariuszkom i wolontariuszom, prowadzącym lub współprowadzącym spotkania, dzieci dowiadują się wielu interesujących rzeczy uzupełniających wiedzę zawartą w książkach, zaspokajają swoją ciekawość, „wciągają się” w temat i odkrywają pasje.

Niniejszą publikację przygotowaliśmy z myślą o osobach organizujących i prowadzących spotkania w ramach projektu "Para-buch! Książka w ruch!", ale też o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką projektu i pragnących realizować w swoich placówkach jego założenia. Znajdziecie w nim między innymi:

  • wiedzę na temat tego, jak rozwijają się dzieci i jakie mają potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju,
  • praktyczne wskazówki dotyczące organizacji zajęć z dziećmi,
  • informacje na temat tego, jak wykorzystywać w czasie zajęć ksiażki popularnonaukowe, jak promować naukę i gdzie szukać przydatnych materuiałów,
  • wskazówki dotyczące tego, jak zachęcać do interesowania się nauką dziewczynki i dlaczego to jest ważne,
  • informacje o tym, co w ramach projektu już wydarzyło się w bibliotekach.

Zachęcamy do korzystania!


Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.