Poradnik "Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?" (2019)

Jesteśmy przekonani, że rady społeczne to dobry sposób na wzmocnienie potencjału polskich bibliotek, które tak intensywnie zmieniają się w ostatnich latach: redefiniują swoje misje, poszerzają zakres usług dla mieszkańców, stają się atrakcyjnymi partnerami dla innych instytucji i organizacji. Chcemy zachęcić do tego, aby w zarządzanie instytucją i planowanie działań bibliotek włączać – poprzez tworzenie rad – mieszkańców lokalnych społeczności. 

Obecne wydanie poradnika (z 2019 r.) zostało poszerzone o doświadczenia pierwszej edycji, czyli pilotażu projektu. Aktualizujemy go w oparciu o materiał z jego ewaluacji oraz informacje zebrane od uczestników projektu: dyrektorek i dyrektora bibliotek, sekretarzy i członkiń oraz członków rad. Dzielimy się więc nie tylko naszą wiedzą, lecz także ich doświadczeniem. Poradnik adresowany jest przede wszystkim do dyrektorek i dyrektorów bibliotek, ale do zapoznania się z nim zachęcamy też ich pracowników i przedstawicieli władz samorządowych. Znajdują się tu praktyczne wskazówki i narzędzia, które krok po kroku poprowadzą przez proces powoływania rady, podpowiedzą, jak dbać o jej dalsze funkcjonowanie oraz jak zmierzyć się z wyzwaniami, które mogą się pojawić.


Poradnik „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.