Program Rozwoju Bibliotek - archiwum działań 2009-2015

Na stronie można znaleźć dane statystyczne, listy bibliotek uczestniczących w poszczególnych rundacj programu, listy uczestników akcji i konkursów, filmy, zdjęcia i publikacje (w tym raporty opracowane przed rozpoczęciem programu i przygotowywane na bieżąco w trakcie jego realizacji).