Varia o bibliomiejscach w sieci - nowa publikacja grupy LABiB - Biblioteka Cyfrowy Świat

Publikację przygotowali: 

(MC) Maria Cibicka — WBP w Krakowie
(BK) Bartłomiej Kiełtyka — MBP w Gorlicach
(MK) Marta Kostecka — MBP w Szczecinie
(DKM) Dagna Kruszewska-Mach — GBP w Raszynie
(MKr) Marta Kryś — MBP w Gliwicach
(ESz) Ewa Szabat — GOKSiR w Biszczy

Redakcja i opracowanie merytoryczne: Maria Cibicka, Marta Kostecka, Dagna Kruszewska–Mach

Korekta i skład tekstu: Bartłomiej Kiełtyka, Dagna Kruszewska–Mach, Maria Cibicka

Projekt graficzny i łamanie tekstu: Bartłomiej Kiełtyka

Ilustracja na s. 24: Bartłomiej Kiełtyka

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/