W bibliotece wszystko gra – wielofunkcyjna przestrzeń biblioteczna

Tematyka prac autorstwa młodych bibliotekarek i bibliotekarzy to między innymi: muzyka w bibliotece (na przykładzie cyklu koncertów organizowanych przez Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie), działalność bibliotek w zakresie edukacji ekonomicznej (opis warsztatu przeprowadzonego w czasie Forum), zasady współpracy bibliotek z mediami, system gromadzenia danych statystycznych bibliotek publicznych (przez Wojewódzką BIbliotekę Publiczną w Szczecinie), promocja książki za pomocą zdjęć zamieszczanych w mediach społecznościowych, projektowanie przyjaznych bibliotecznych przestrzeni i wykorzystywanie grywalizacji w promowaniu literatury dla młodzieży.

Publikacja została opracowana przez Politechnikę Opolską w serii Studia i Monografia, z. 471. Jest dostępna w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Spis treści:

 • Izabela Bartkowiak: Biblioteka dźwiękiem malowana. Inicjatywy artystyczne w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
 • Urszula Biernacka: Niech pieniądze grają dla ciebie! Narzędzia edukacji ekonomicznej w bibliotekach 
 • Magdalena Bzdawka: Dziennikarz moim przyjacielem, czyli jak budować relacje z mediami 
 • Małgorzata Czapalska: Bibliotheca Magna Perennisque – honorowe wyróżnienie dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego 
 • Radosław Delida: Sieciowy system gromadzenia i analizy danych statystycznych bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego 
 • Wioletta Ernst: Lubię to... zdjęcie! Biblioteka(rz) w kadrze 
 • Ewelina Konopczyńska-Tota: Biblioteka w getcie. Okupacja a czytelnictwo na podstawie wojennych relacji 
 • Paweł Łapucha: Przestrzeń i funkcjonalności w bibliotece, dzięki którym użytkownik chce spędzać w niej czas 
 • Emilia Nowakowska: Bibliotekarz akademicki i jego zadania – codzienne i niecodzienne 
 • Karina Olesiak, Justyna Buczyńska-Łaba: Projekty edukacyjno-kulturalne w bibliotece naukowej jako przykład promocji i kreatywnego pozyskiwania czytelnika 
 • Magdalena Rusnok: Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza – grafika, muzyka, multimedia, czcionki
 • Anna Głuszek: Drugie życie książki, czyli biblioteczne DIY jako tani i ciekawy pomysł na zajęcia biblioteczne dla starszych i młodszych 
 • Marcin Skrabka: Gamifikowanie literatury pięknej na smartfonach, czyli jak tchnąć ducha mobile w tradycyjne książki