Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych

W ramach projektu, prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, 22 biblioteki z terenu całej Polski organizowały spotkania, debaty i konsultacje z mieszkańcami. W zależności od potrzeb dyskutowano w bibliotekach m.in. o sprawach zagospodarowania przestrzeni, ofercie biblioteki i innych instytucji gminnych, potrzebach młodzieży, seniorów, matek z dziećmi, a także o problemach osób bezrobotnych i wielu innych ważnych dla gminy zagadnieniach. Biblioteki pełniły rolę bezpiecznych i neutralnych miejsc spotkań władz lokalnych z mieszkańcam - ułatwiały dostęp do niezbędnych informacji, wspierały prowadzenie racjonalnych, rzeczowych dyskusji i podejmowanie świadomych decyzji.

W publikacji zostały przedstawione doświadczenia bibliotek biorących udział w projekcie, zasady prowadzenia konsultacji społecznych w bibliotece oraz korzyści (dla mieszkańców i dla bibliotek) z realizacji celów projektu.