ITunes U bez tajemnic - wideo przewodnik po kursie dla bibliotekarzy

Tutorial przygotowała Noemi Gryczko - koordynatorka projektu "Tablety w Twojej Bibliotece".