Nowe technologie w bibliotece - dodatek do "Poradnika Bibliotekarza"

Od redaktora: "Celem niniejszego dodatku jest zaprezentowanie stanu prac nad nowymi technologiami w kontekście funkcjonowania bibliotek oraz sposobów wykorzystywania nowych technologii przez te placówki. Obszerne zagadnienie nowych technologii w dodatku zostało omówione w sposób fragmentaryczny, koncentrując się na praktycznym aspekcie działalności bibliotek w tym zakresie."

Spis treści:

Grzegorz Gmiterek - Nowe technologie w bibliotekach
Maria Kostecka - Internet jako narzędzie rozwoju bibliotekarza. Stan na rok 2014
Danuta Sroka - Biblioteka w sieci
Halina Szpak - Zaprzyjaźnieni z Moodlem – z doświadczeń PBW w Bielsku-Białej
Jacek Smółka - Usługi online w olsztyńskiej Planecie 11
Agnieszka Tracz - Technologie informacyjne w MBP Galeria Książki w Oświęcimiu
Dorota Olejnik, Ewelina Pawłowska Technologie informacyjne w GBP w Grodzisku Mazowieckim