Planowanie pracy biblioteki - podręcznik do szkoleń podstawowych w Programie Rozwoju Bibliotek

Szkolenia miały formę warsztatów, podczas których uczestnicy planowali działania odpowiadajace na potrzeby lokalnej społeczności, uczyli się badać te potrzeby, monitorować oraz ewaluować działania, a także i rozwijali różne kompetencje osobiste i zawodowe.