Tablety w Twojej bibliotece - jak je atrakcyjnie udostępniać?

Publikacja zawiera porady i praktyczne wskazówki na temat tego, jak przygotować, wyposażyć i oznakować miejsce na tablety, katalog nowoczesnych mebli, które można w tym celu wykorzystać, przykładowe aranżacje bibliotecznych przestrzeni, przystosowane do udostępniania tabletów na różne sposoby, a także porady dotyczące kwestii technicznych.    

Poradnik został opracowany przez Stowarzyszenie Odblokuj i jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych

Publikacja jest również dostępna w materiałach kursu "Tablety w Twojej bibliotece" na platformie iTunesU - w części trzeciej pt. "Niezbędnik bibliotekarza".