Edukacja online osób dorosłych – perspektywy rozwoju

Przedstawiamy publikację pt. "Edukacja online osób dorosłych - perspektywy rozwoju", stanowiącą część raportu analizującego stan obecny edukacji osób dorosłych.

Publikacja stanowi aneks nr 3 do raportu („białej księgi”), zatytułowanego Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper, przygotowanego w języku angielskim.

Raport powstał w ramach projektu Learning Circles in Libraries (Kluby wiedzy w bibliotekach), który zrealizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami: Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadtbibliothek Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, a jego cele to: ułatwienie osobom dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie ich w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach projektu przygotowujemy bibliotekarzy z bibliotek publicznych do uruchomienia nowej usługi – „klubów wiedzy” – i udostępniamy zasoby niezbędne w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności, a także tworzenia i wspierania społeczności osób uczących się.

Więcej informacji o projekcie zawiera strona: http://frsi.org.pl/projekt/learning-circles-in-libraries/.

Raport Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper zawiera analizę stanu edukacji osób dorosłych w krajach realizujących projekt Learning Circles in Libraries (Finlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Rumunii) ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się online. Myślą przewodnią „białej księgi” jest wsparcie bibliotekarzy i innych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi w rozwijaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz kszałtowaniu postaw pomocnych w realizacji ich zadań. Zamierzeniem autorów było także zainspirowanie władz różnych szczebli, autorów dokumentów rozwojowych czy lokalnych liderów poszukujących skutecznych i innowacyjnych sposobów prowadzenia działań edukacyjnych zgodnie z potrzebami osób dorosłych.

Niniejszy aneks, noszący tytuł Edukacja online osób dorosłych – perspektywy rozwoju, zawiera przetłumaczone na język polski wnioski i rekomendacje partnerów projektu Learning Circles in Libraries (zawarte w raporcie Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper) oraz wnioski i rekomendacje „krajowe”, czyli uwzględniające perspektywę Polski.

Learning Circle (pol. „klub wiedzy”) to grupa osób, które spotykają się regularnie w danym miejscu (np. w bibliotece) po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Osoby uczestniczące w spotkaniach korzystają z zasobów wiedzy dostepnych w internecie, uczą się od siebie nawzajem, a wsparcie zapewnia im facylitator klubu. Facylitator (osoba prowadząca spotkania) nie musi posiadać wiedzy eksperckiej – źródłem takiej wiedzy są kursy e-learningowe i inne zasoby online, a także społeczność osób uczących się (opis ze strony: https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/intro.html).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.