Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej – wnioski i rekomendacje od e-Mocnych

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej. W ramach projektu „e-Mocni: ...

Mamy nadzieję, że publikacja pt. Partnerstwa dają moc! Tworzenie i funkcjonowanie gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej – wnioski i rekomendacje z realizacji projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” zachęci was do wykorzystywania modelu partnerstw lokalnych w działaniach na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym. W naszym przypadku był to problem wykluczenia cyfrowego, niskich kompetencji cyfrowych mieszkańców małych miast i gmin.

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” szkoliliśmy osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe technologie. Oferowaliśmy im szkolenia stacjonarne i szkolenia online. Dzięki temu mieli okazję nauczyć się, jak korzystać z umiejętności cyfrowych na co dzień, by dbać o swoje zdrowie, finanse czy rozwój zawodowy. Uczestnicy naszych szkoleń za pomocą nowoczesnych technologii planowali także edukację, wzbogacali swoje życie duchowe, pogłębiali relacje z bliskimi, a także oddawali się swojemu hobby.

Dlatego też zaproponowaliśmy utworzenie w każdej gminie gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej. W tej publikacji dzielimy się z wami wnioskami z ich tworzenia i funkcjonowania, prezentujemy wykorzystany model i wsparcie, które zaoferowaliśmy powstałym partnerstwom.

Zależało nam na tym, żeby szkolenia były prowadzone i organizowane przez lokalne instytucje i organizacje, np. biblioteki, domy kultury, stowarzyszenia, ośrodki pomocy tak, aby były jak najbardziej dopasowane do potrzeb mieszkańców i aby, po zakończeniu projektu, to sama społeczność mogła je kontynuować.

Każda gmina uczestnicząca w projekcie otrzymała wsparcie w tworzeniu partnerstwa (wsparcie animatora / animatorki, podręcznik oraz cykl webinariów). Animatorzy wspierali gminy w analizie sytuacji, stworzeniu charakterystyki gminy, mapy potencjału i zasobów, w tym potencjalnych i już współpracujących partnerów, oraz wypracowaniu rekomendacji.

Więcej informacji o metodologii i roli gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej: podręcznik „Mocni w partnerstwie” oraz cykl 8 webinariów na kanale projektu w serwisie YouTube.

Wszystkie scenariusze szkoleń stacjonarnych realizowane w ramach projektu (ponad 100) oraz szkolenia online (ponad 20) zostały zebrane i udostępnione – na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – w repozytorium projektu na stronie pod adresem https://e-mocni.org.pl/.  Zachęcamy do korzystania!

 


O projekcie „e-Mocni”

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” był realizowany w latach 2017-2019 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Jego współfinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Obejmował ponad 120 gmin, w większości do 20 tysięcy mieszkańców. W szkoleniach wzięło udział ponad 18500 osób, w tym około 1400 osób z niepełnosprawnościami.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.