Scenariusze i inne materiały edukacyjne dotyczące nauki programowania oraz wykorzystywania tabletów (nie tylko) w czasie lekcji

Publikacja zawiera wykaz i omówienie ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych dotyczących nauki podstaw programowania (również za pomocą robotów edukacyjnych) oraz wykorzystywania tabletów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

W poradniku zostały uwzględnione następujące rodzaje zasobów:

  • scenariusze lekcji (lub zajęć pozalekcyjnych, warsztatów itp), do realizacji w szkole, bibliotece lub innej instytucji bądź organizacji,
  • kursy online,
  • filmy instruktażowe,
  • samouczki,
  • opisy zajęć (np. zabaw, gier i innych aktywności) wprowadzających w tematykę programowania,
  • blogi, artykuły z pomysłami na lekcje lub zajęcia.

Poradnik został opracowany w ramach projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Jest on skierowany przede wszystkim do nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie, ale mogą z niego korzystać także wszyscy nauczyciele, bibliotekarze oraz inne osoby poszukujące ogólnodostępnych zasobów dotyczących nauki podstaw programowania i wykorzystywania tabletów na zajęciach edukacyjnych.

Zachęcamy do korzystania i czerpania inspiracji z zaprezentowanych materiałów!

Creative Commons License
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Publikacja została opracowana na potrzeby projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole z wykorzystaniem TIK, uczniów / uczennic z (UCZ) z 6 szkół podnadgimnazjalnych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.