Na własną rękę – jak się uczyć z internetu? - scenariusz spotkania

Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży lub dorosłych – wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej o tym, czego i w jaki sposób mogą nauczyć się na odległość, i jak pomóc w tym swoim bliskim.
 
Autorka scenariusza: Noemi Gryczko
 
Jak należy przygotować się do spotkania? 
 
SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE, MATERIAŁY
 
Uczestnicy mogą przynieść własne urządzenia mobilne (tablety, smartfony, laptopy), mogą też korzystać z bibliotecznych komputerów lub tabletów. Niezależnie od tego, jakie wybiorą urządzenie, będą korzystać z różnych platform i aplikacji.
 
Warto, aby osoba prowadząca spotkanie mogła korzystać z komputera z dostępem do internetu podłączonego do rzutnika - po to, by przeprowadzić interaktywne ćwiczenie i pokazywać kolejne kroki. Ważne jest, by każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z internetu (ze względu na wykorzystywanie urządzeń mobilnych – także bezprzewodowo!).
 
Przydatne materiały: flipchart, wydrukowane materiały do ćwiczenia „Superbohaterowie” (3 karty x 8 egzemplarzy), wydrukowana „Lista źródeł” (po jednym egzemplarzu dla każdej osoby).
 
CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED SPOTKANIEM? 
 
Stwórz interaktywne pytanie za pomocą narzędzia Mentimeter (opis poniżej).
Zapoznaj się z materiałami na stronie https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/edukacja/, sekcja “Zdobywanie nowych kwalifikacji, uczenie się przez Internet”.
Pobierz prezentację "Jak się uczyć z internetu?"
 
WOLONTARIUSZE
 
Wolontariusze z pewnością będą pomocni osobie prowadzącej spotkanie. Jeśli w spotkaniu będą brały udział osoby, które dopiero uczą się korzystania z nowych technologii, wolontariusze mogą wspierać je w wyszukiwaniu treści online oraz mogą tłumaczyć tytuły kursów z języka angielskiego na język polski. 
Wolontariusze mogą również pełnić bardzo ważną rolę przy promocji wydarzenia (rozwieszenie plakatów, rozłożenie ulotek poza miejscem spotkania) lub w przygotowaniu sali i sprzętu.
Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania.
Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. Więcej o wolontariacie można znaleźć w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85 - 92. 
 
Jak przeprowadzić spotkanie?
 
Przywitanie
 
Osoba prowadząca spotkanie wita uczestników. W zależności od tego, czy przyjdzie grupa czy też uczestnicy będą przychodzić indywidualnie, powitanie może mieć mniej lub bardziej formalny charakter. Warto podkreślić, że spotkanie odbywa się w ramach europejskiej kampanbii “Tydzień z Internetem”. Można też krótko zaprezentować działalność instytucji, w której odbywa się spotkanie (biblioteki, szkoły, domu kultury, pracowni komputerowej itd.), a zwłaszcza działania skierowane do osób dorosłych i młodzieży  (można przekazać ulotki i inne materiały informacyjne, żeby zachęcić do ponownego przyjścia).
 
 
Przebieg spotkania
 
Część 1 - rozgrzewka  (10 minut)
 
Krok 1.
Przed spotkaniem, za pomocą bezpłatnego serwisu do interaktywnych quizów i prezentacji Mentimeter (https://www.mentimeter.com/), przygotuj slajd z pytaniem „Czego ostatnio się nauczyłeś / nauczyłaś?” Skorzystaj z opcji "word cloud", czyli chmura słów. 
 
Krok 2.
W czasie spotkania, wyświetl uczestnikom unikalny numer, który powinni wpisać po wejściu na stronę www.menti.com korzystając z komputerów / tabletów lub swoich smartfonów. Zachęć uczestników, aby wpisywali hasła, które ukażą się na ekranie w postaci kolorowych słów. Im więcej osób wpisze to samo hasło, tym będzie ono większe.
Instrukcja tworzenia interaktywnej tablicy w aplikacji Mentimeter znajduje się tu https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Scenariusze/efektywne-wspomaganie/Mentimeter.pdf.
(Wskazówka techniczna - ustawiając prezentację, w sekcji Content w polu „Entries per voter” wybierz 5, wówczas każda osoba, będzie mogła zgłosić do 5 rzeczy, których się nauczyła).
 
Krok 3.
Omów hasła, które pojawiły się w interaktywnej prezentacji. Czego uczestnicy ostatnio się nauczyli? Czy była to jazda samochodem, wszywanie suwaka, formuła w Excelu, a może korzystanie z serwisów do komunikacji zdalnej? Zachęć uczestników do zadawania pytań, a może Cię coś zaintrygowało? Kto uczył się wietnamskiego, a kto dowiedział się, jak zawiązać krawat w stylu Kelvin? http://www.krawatek.pl/wiazanie-krawata/wezel-kelvin/
 
Krok 4. 
Zwróć się do uczestników i zadaj poniższe pytania. Zachęć wszystkich do zabierania głosu.
 • Co było motywacją do nauczenia się tej nowej rzeczy?
 • Gdzie szukaliście źródeł? 
 • Skąd czerpaliście wiedzę? 
 • Po jakie materiały sięgnęliście? 
 • Kogo poprosiliście o pomoc, wskazówki?
 
Część 2 - e-Mocni
 
Zadanie: e-Mocni (20 minut)
 
Krok 1.
Wyświetl pierwszą część filmu, który powstał w ramach projektu e-Mocni:
„Jak zapisać się na zdalny kurs?”: https://youtu.be/qKXLrwio4ms
[0:00 - 2:21]
 
Krok 2.
Zrób pauzę i zapytaj uczestników, czy znają platformę Udemy. Jeśli tak, dowiedz się, z jakich kursów korzystali i co ich skłoniło do zapisania się na nie. 
 
Krok 3.
Następnie poproś uczestników, aby weszli na stronę www.udemy.com i założyli konto, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w filmie.
 
Osoby, które korzystają z urządzeń mobilnych mogą pobrać aplikację mobilną z Google Play (dla rządzeń Android) z App Store (dla urządzeń z iOS). Aplikacja Udemy jest dostępna na urządzeniach mobilnych!: 
 
Jeśli uczestnicy pracują w mniejszych grupach, zadbaj o to, aby przynajmniej jedna osoba utworzyła konto na platformie Udemy.
 
Krok 4.
Wyświetl drugą część filmu „Jak zapisać się na zdalny kurs?”: https://youtu.be/qKXLrwio4ms
[2:21 - 5:00]
 
Krok 5.
Wyświetl film „Jak korzystać z platformy Internetowe Rewolucje Google”: https://youtu.be/MqRCQpjjIHE
 
Krok 6.
Podsumuj zadanie, zapowiedz, że w dalszej części spotkania będzie okazja, aby dokładniej się przyjrzeć, jakie interesujące kursy można znaleźć na platformach takich, jak Udemy. A filmy pochodzą z platformy e-Mocni, z części "Zdobywanie nowych kwalifikacji, uczenie się przez Internet": https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/edukacja/ 
 
Zadanie: Super Bohaterowie (45 minut)
 
Krok 1.
Zapowiedz, że za chwilę podzielisz uczestników na 3 grupy. Każda z grup otrzyma wydrukowany opis jednego bohatera i będzie miała za zadanie pomóc w realizacji jego/jej celów. Superbohaterowie – podobnie jak my – różnią się wiekiem, sytuacją zawodową, aspiracjami, mają różne ograniczenia wynikające z sytuacji rodzinnej czy zawodowej. Zadaniem każdej z grup będzie dopasować program edukacyjny online do sytuacji życiowej naszych superbohaterów. Zachęć uczestników do wykazania się empatią i „wejścia w buty” superbohaterów. Poinformuj, że w instrukcjach znajdą wszystkie potrzebne informacje, aby zrealizować zadanie w ciągu następnych 20 minut.
 
Krok 2.
Podziel uczestników na 3 grupy. Zadbaj, aby każda z grup miała dostęp do sprzętu z dostępem do internetu. Zastosuj losowy podział na grupy, tak aby zwiększyć integrację uczestników. Gdy uczestnicy formują grupy, zachęć ich, aby przedstawili się, a jeżeli już mieli okazję to zrobić, aby przypomnieli swoje imiona. Następnie każdej grupie rozdaj wydruki kart "Superbohaterowie"
 
Krok 3.
Daj uczestnikom 5 minut na zapoznanie się z instrukcjami i ewentualnie odpowiedz na ich pytania. Po paru minutach odwiedź każdą z grup i sprawdź, czy wszystko jest zrozumiałe i jak idzie praca.
 
Krok 4.
Na 5 minut przed zakończeniem zadania daj znać uczestnikom, aby finalizowali swoje poszukiwania. 
 
Krok 6.
Przejdź do podsumowania. Poproś jedną osobę z każdej z grup, aby przedstawiła wszystkim postać Superbohatera. Gdy wszystkie grupy przedstawią, zapytaj, jakie rozwiązanie znaleziono dla tej postaci.
Poproś każdą grupę o:
 • nazwę platformy / strony www / serwisu
 • nazwę materiału / tytuł artykułu / nazwę podcastu
 • uzasadnienie - dlaczego zdaniem grupy dany materiał edukacyjny, wpisuje się w potrzeby i ograniczenia superbohaterów.
Poproś uczestników o podzielenie się refleksjami na temat platform i stron www, które przeglądali. Zapytaj, czego ich zdaniem można się nauczyć z internetu?
 
Część 3 - zakończenie (10 minut)
 
Krok 1.
Wyświetl stronę „Zdobywanie nowych kwalifikacji i uczenie się przez internet na platformie e-Mocni
https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/zdobywanie-nowych-kwalifikacji-i-uczenie-sie-przez-internet/ i zachęć uczestników do samodzielnych poszukiwań przydatnej wiedzy w internecie, która może się przydać w życiu zawodowym, a także prywatnym.
 
Krok 2.
 
Efekty spotkania
 
Działania promocyjne po spotkaniu
 • można przesłać pisemne podziękowanie osobom, które wzięły udział w spotkaniu,
 • warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i przesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie (np. z grupowym selfie zrobionym na zakończenie),
 • można zorganizować wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania (uwaga: aby móc umieścić zdjęcia na na stronie WWW biblioteki lub w mediach społecznościowych, należy zebrać zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników), 
 • można wysłać e-mail z zaproszeniem na spotkanie edukacyjne wokół tematu, który wskazali uczestnicy.