Scenariusze zajęć do książki "O osobach z niepełnosprawnościami"

Biblioteki, które uczestniczą w akcji "O osobach z niepełnosprawnościami", będą mogły wziąć udział w konkursie na najciekawszą relację ze spotkania zorganizowanego dla dzieci, młodzieży lub grup wielopokoleniowych, poświęconego tematyce niepełnosprawności, z wykorzystaniem książek otrzymanych w ramach akcji. 

Przygotowując spotkania można skorzystać ze scenariuszy udostępnionych przez Fundację Humanity in Action Polska, zainspirować się nimi, ale też zorganizować spotkanie według własnego pomysłu.

Na organizację spotkań oraz przygotowanie relacji biblioteki mają czas do 29 lutego 2020 r. Formularz, za pomocą którego będzie można przesłać link do relacji, zostanie udostępniony na stronie www.biblioteki.org w lutym. Informację o udostępnieniu formularza prześlemy mailem wszystkim bibliotekom biorącym udział w akcji "O osobach z niepełnosprawnościami".

Scenariusze zajęć do książki "O osobach z niepełnosprawnościami" są dostępne na tej stronie: https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/

Kontakt:

Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl 
Monika Mazur-Rafał: m.rafal@humanityinaction.org

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ).