Przywództwo w bibliotece - webinarium z 28 kwietnia 2015 r.

Osobą prezentującą był Daniel Lichota – trener, wieloletni stały współpracownik Szkoły Liderów, wspierający działaczy publicznych i menedżerów z biznesu, członek zespołu trenerskiego w programie dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu".

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów, opiekunka programu „Kieruj w dobrym stylu” w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

MATERIAŁY

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 58 minut.

O tym, czym jest liderstwo dowiecie się między 2:47 a 15:02 minutą nagrania.
Poziomy przywództwa społecznego omawialiśmy pomiędzy 22:30 a 31:00 minutą nagrania.

Nad tym, co znaczy zmienianie świata w bibliotece i poprzez bibliotekę zastanawialiśmy się pomiędzy 31:00 a 39:29 minutą nagrania.
Obszary liderstwa wg J. Adaira objaśniliśmy pomiędzy 39:39 a 43:00 minutą nagrania.

O różnicach między zarządzaniem a przewodzeniem mówiliśmy pomiędzy 43:00 a 45:35 minutą nagrania.

Sesja pytań i odpowiedzi miała miejsce pomiędzy 49:13 a 56:07 minutą nagrania

Film na zakończenie wraz z krótkim wprowadzeniem: od 56:08.

POLECANE LEKTURY

M.D. Abrashoff, „Ty tu dowodzisz Najskuteczniejsze metody kierowania załogą”
J. Adair, P. Reed, „Od bossa do lidera. Prowadzić innych do sukcesu”
„Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”