Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt – nagranie webinarium

Na webinarium rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto dobrze przygotować się do realizacji projektów, a także o tym: 

  • jak kreatywnie wymyślić i opracować projekt oraz do czego służy metoda Design Thinking,
  • co musi zawierać wniosek projektowy,
  • jakie są najważniejsze elementy realizacji projektu,
  • dlaczego podstawą sukcesu w tworzeniu i prowadzeniu projektów jest praca zespołowa.

Przedstawialiśmy kurs e-learningowy pt. "Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt", który udostępnimy w styczniu 2021 r.

Ekspertka:

Katarzyna Ślaska  - zawodowo przez lata związana była zarówno Biblioteką Narodową, jak i z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pracowała jako kierownik Biblioteki Instytutu Anglistyki, a obecnie, od 2018 roku jest wicedyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdobyła znaczne doświadczenie w pisaniu wniosków projektowych oraz prowadzeniu i nadzorowaniu projektów bibliotecznych i informatycznych, zarówno polskich, jak i europejskich. Prowadziła szkolenia dla bibliotekarzy, archiwistów i muzealników z zakresu pisania wniosków i prowadzenia projektów. Przez ponad 10 lat była członkiem zespołu oceniającego wnioski w ramach programu „Kultura cyfrowa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Webinarium poprowadzi Agnieszka Koszowska - redaktorka i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 


Webinarium realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009 2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.