Misja: Święta! Ho, ho, ho… - nagranie webinarium

Podczas spotkania omawialiśmy świąteczne zasoby internetowe z elementami kodowania i programowania  (np. dyktanda graficzne i puzzle świąteczne), podpowiadaliśmy też, jak przeprowadzać z dziećmi zimowe eksperymenty. 

Ekstertka: Mariola Fik – bibliotekarka, edukatorka, nauczycielka w SP, trenerka i autorka materiałów edukacyjnych w projektach propagujących kreatywność i naukę programowania, trenerka Mistrzów Kodowania. Programuje, odkrywa i konstruuje z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z Centralnym Domem Technologii w Warszawie. W 2018 znalazła się na liście 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych.

Obejrzyj nagranie:

Webinarium organizowane w ramach projektu "Misja: programowanie". Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).