Jak komunikować się z czytelnikiem i promować bibliotekę? – nagranie webinarium z 26 stycznia 2016 r.

Webinarium odbyło się w ramach miesiąca tematycznego “MOC proMOCji”, zorganizowanego przez społeczność LABiB i poświęconego zagadnieniom promocji.

Tematy poruszane podczas webinarium to między innymi:

  • jak skutecznie promować działania biblioteki wśród różnych grup odbiorców: czytelników, mieszkańców, władz, dziennikarzy itp.
  • jak przygotować plan komunikacji dla wydarzenia organizowanego przez bibliotekę̨, a w szczególności określić́ grupy odbiorców, dostosować́ kanały komunikacji, opracować́ przekaz i skutecznie wysłać́ go w świat.

O tworzeniu kampanii promocyjnych i komunikacyjnych opowiadały: Natalia Gromow i Alicja Wiczling (Sieć LABiB, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku).

Webinarium prowadziła Joanna Patej, dyrektorka i bibliotekarka (z zamiłowania) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi, członkini sieci LABiB.

Obejrzyj nagranie (czas trwania: 55 minut)